HĐND phường Nguyễn Trãi (TPHG) tổ chức Kỳ họp thứ Bảy

Thứ Năm, 27/12/2018, 17:04 (GMT+7)

BHG - Ngày 27.12, HĐND phường Nguyễn Trãi, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ Bảy.  Dự Kỳ họp có lãnh đạo HĐND thành phố; các phòng, ban, đại biểu HĐND phường...

Đại biểu HĐND phường Nguyễn Trãi khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu tại Kỳ họp.
Đại biểu HĐND phường Nguyễn Trãi khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND phường bầu tại Kỳ họp.

Trong Kỳ họp, HĐND phường Nguyễn Trãi đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019. Theo đó, HĐND phường đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy phường, triển khai các nghị quyết của HĐND đảm bảo đúng pháp luật và đúng quy chế. Hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường thường xuyên đổi mới về phương thức thực hiện, chủ động và linh hoạt, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao. Các nhiệm vụ phát triển KT – XH trên địa bàn đạt được nhiều kết quả, cụ thể như: 26/34 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết HĐND phường; công tác xây dựng chính quyền được củng cố; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư được quan tâm, chú trọng (trong năm tiếp nhận và giải quyết 29/29 đơn thư thuộc thẩm quyền, đạt 100%); thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 15,6 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm; công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, xây dựng được sát sao và kịp thời; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân...

Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND phường Nguyễn Trãi đã tập trung thảo luận về các lĩnh vực: Xây dựng, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm... Kỳ họp cũng đã thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2019.

Tin, ảnh: Đại Tâm

.