Đảng ủy Công an tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Thứ Hai, 10/12/2018, 14:54 (GMT+7)

BHG - Ngày 10.12, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng tới các đồng chí Ủy viên BCH, UBKT, cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc và BTV Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh. 

Đại tá Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng tại hội nghị chủ chốt của Đảng ủy Công an tỉnh.
Hội nghị quán triệt Nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng ủy Công an tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã truyền đạt các chuyên đề như: Nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08 của BCH Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương; Kết luận về tình hình KT - XH, ngân sách Nhà nước năm 2018; Kết luận phát triển KT - XH năm 2019. Hội nghị đã tổ chức lồng ghép, quán triệt một số nội dung như: Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thông tin, tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa trong thời gian gần đây.

Các thành phần tham dự Hội nghị đã nghiêm túc lắng nghe và viết bài thu hoạch đầy đủ, đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, đấu tranh với các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Tin, ảnh: Nguyễn Lân

.