Bắc Mê tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 12/12/2018, 11:16 (GMT+7)

BHG - Chiều 11.12, Huyện ủy Bắc Mê tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Nội chính và phòng chống Tham nhũng huyện Bắc Mê năm 2018.
 Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng huyện Bắc Mê năm 2018.

Trong năm 2018, cụ thể hóa triển khai các Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh về công tác Nội chính và phòng, chống Tham nhũng, BTV Huyện ủy đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác Nội chính, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Qua đó, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2017; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại 13 xã, thị trấn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và ký cam kết bảo vệ rừng đối với 7.604/6.000 lượt người, đạt 127% kế hoạch; hoạt động của các cơ quan tư pháp có nhiều đổi mới, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên. Các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp, ngành quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tại hội nghị các đại biểu tích cực thảo luận bổ sung giải pháp cho phương hướng hoạt động của năm 2019 như: cần phối hợp tốt giữa các ngành, phòng ban và các xã; nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về công tác tôn giáo, tín ngưỡng; kịp thời nắm bắt và chủ động đối thoại với người dân trong công tác trấn an dư luận; ổn định tình hình chính trị, tạo lòng tin trong nhân dân...

Tin, ảnh: Hoàng Yến

 

.