123
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Báo Hà Giang điện tử

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thứ Ba, 27/11/2018, 15:22 (GMT+7)

BHG - Ngày 27.11; Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư  Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; Đại sứ quán một số nước. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; các huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng: Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt trên 90 triệu đồng/ha; xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 36,5 tỷ đồng; công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn chuyển đổi tích cực. Cả nước có 3.069 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 99,4% xã có đường ô tô đến trung tâm; trên 99,5 % xã có điện lưới, trạm y tế và trường học; thu nhập bình quân đầu người tăng 3,49 lần; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm. Nhiều doanh nghiệp, HTX được thành lập và phát triển mạnh; Khoa học Công nghệ tiếp tục phát triển; cơ chế, chính sách tiếp tục đổi mới mạnh mẽ; huy động các nguồn lực lớn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trên địa bàn tỉnh ta, tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông, lâm, thủy sản đạt trên 5%/năm; tổng sản lượng lương thực đạt trên 405.200 tấn; giá trị sản xuất  cây trồng hàng năm đạt trên 44 triệu đồng/ha. Đến nay, toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được chú trọng; kết cấu hạ tầng KT - XH ở nông thôn từng bước phát triển đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã thực sự đi vào cuộc sống; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng văn minh, giàu đẹp; vai trò chủ thể của người nông dân được nâng lên. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành nhận diện rõ cơ hội và thách thức của nông nghiệp Việt Nam để tập trung các giải pháp giải quyết các vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn  một cách hiệu quả; nâng cao vai trò của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện; đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, khắc phục nền sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, hướng đến sản xuất hàng hóa, hiện đại; phát triển công nghiệp chế biến; xây dựng Nông thôn mới toàn diện; nâng cấp và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông thôn; tập trung tích tụ ruộng đất, chuyển một phần diện tích đất từ trồng lúa sang các loại cây trồng có giá trị cao; phát triển rừng trồng có giá trị; ứng dụng KHKT vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; chú trọng phát triển thị trường trong nước và chủ động hội nhập quốc tế. Các địa phương rà soát cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an ninh trật tự, phát huy dân chủ ở nông thôn.

Tin, ảnh: AN GIANG

.