Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại Bộ CHQS tỉnh

Thứ Năm, 08/11/2018, 15:05 (GMT+7)

Ngày 7.11, Tổ giám sát số 2, do đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc tại Bộ CHQS tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 8.12.2017 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP – AN. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, cùng các thành viên trong đoàn giám sát.

Đồng chí Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QSĐP) năm 2018 theo Nghị quyết 98/NQ - HĐND ngày 8.12.2017 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT -XH, QP –AN năm 2018. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều đổi mới, sâu sát, hướng về cơ sở; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác quân sự, quốc phòng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân với an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững ANCT trên địa bàn. Công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, tổ chức lực lượng có nhiều chuyển biến; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên; công tác đảm bảo hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tích cực xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc; chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó còn có những khó khăn: Ngân sách bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) còn hạn chế; các địa phương trong tỉnh chi trả còn khác nhau; ngân sách đầu tư cho xây dựng các công trình quốc phòng triển khai thực hiện tiến độ còn chậm… việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng còn hiện tượng tranh chấp, cấp chồng chéo, giải quyết chưa dứt điểm. Bộ CHQS tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quan tâm, bố trí tăng ngân sách bảo đảm cho hoạt động thường xuyên; bảo đảm kinh phí cho DQTV hoạt động, huấn luyện theo đúng quy định của Luật DQTV; bảo đảm ngân sách xây dựng các hạng mục công trình quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết của BCH Đảng bộ, Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra; quan tâm bố trí quỹ đất cho việc xây dựng thao trường huấn luyện; bố trí lực lượng vũ trang ở cơ sở có trình độ chuyên môn…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Bộ CHQS tỉnh trong thời gian qua, đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh làm tốt hơn công tác tham mưu cho tỉnh thuộc lĩnh vực QP – AN năm 2019; quan tâm đến công tác tuyển quân năm 2019; tham mưu triển khai thực hiện các Đề án Quân sự; việc quản lý, sử dụng đất thao trường; giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp liên quan đến đất đai...

Tin, ảnh: Lan Phương (HĐND tỉnh)

.