Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ làm việc tại Mèo Vạc

Thứ Tư, 07/11/2018, 11:01 (GMT+7)

BHG - Sáng 7.11, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mèo Vạc, nhằm kiểm tra tiến độ triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 25.10.2017 của BCH T.Ư (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh khảo sát quần thể Mê Cung Đá, xã Khâu Vai (Mèo Vạc)
Đồng chí Nguyễn Trung Tài phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi Nghị quyết ban hành, Huyện ủy Mèo Vạc đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), từ huyện đến cơ sở. Qua đó tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giữ vững nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, khẩn trương, nhưng không nóng vội. Đến nay huyện đã xây dựng xong đề án hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện; Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND - UBND huyện; công bố hợp nhất chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; xem xét xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với chức danh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khi tiến hành Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024. Về hợp nhất các đơn vị trường học theo kế hoạch 172 UBND tỉnh, huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổng thể sáp nhập giai đoạn 2018 - 2021 sáp nhập 12 đơn vị thành 6 trường PTCS. Qua rà soát huyện có 87/199 thôn, bản thuộc 13 xã, thị trấn không đạt tiêu chuẩn theo quy định. Đối với các xã không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Nghị quyết 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 1 xã đạt 2 tiêu chuẩn, 7 xã, thị trấn đạt 1 tiêu chuẩn và 10 xã không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số...

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mèo Vạc
Đồng chí Nguyễn Trung Tài khảo sát quần thể Mê Cung Đá, xã Khâu Vai (Mèo Vạc)

Qua thảo luận, huyện Mèo Vạc đánh giá những kết quả đã thực hiện tốt, đồng thời nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện NQ 18 như: quy định phụ cấp của các chức danh hợp nhất; cơ sở vật chất cơ quan, đơn vị sau khi sáp nhập còn khó khăn...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trung Tài đánh giá cao những kết quả mà huyện Mèo Vạc đang triển khai, nhất là sự đồng thuận, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị trong thực hiện NQ 18. Đề nghị huyện hoàn chỉnh các đề án hợp nhất các Ban, Phòng và Văn phòng cấp ủy gửi về Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh thẩm định theo quy định. Đối với sáp nhập các đơn vị trường học cần nghiên cứu tổ chức thực hiện trước thời điểm bước vào năm học mới hoặc tổng kết năm học. Về phương án hợp nhất giữa Nhà Thiếu nhi huyện với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch huyện, đồng chí Trưởng ban tiếp thu và bàn bạc với ngành chuyên môn của tỉnh xem xét giải quyết, nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động. Về hợp nhất các thôn, xã đồng tình với phương án huyện đã xây dựng. Xong chưa tiến hành thực hiện ngay, Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp rà soát, thống nhất lại theo quy định. Đối với các đơn vị đã sáp nhập cần tiếp tục bám sát quy chế làm việc phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Trung Tài đã đến thăm Trang trại bảo tồn giống lợn đen Lũng Pù và quần thể Mê Cung Đá xã Khâu Vai...

Tin, ảnh: Minh Đức (Mèo Vạc)

.