Đoàn công tác của UBKT Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Hoàng Su Phì

Thứ Năm, 08/11/2018, 15:16 (GMT+7)

BHG - Ngày 8.11, tại trụ sở Huyện ủy Hoàng Su Phì, Đoàn công tác UBKT Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Mão, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy, Trưởng các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy Hoàng Su Phì về kết quả khắc phục những biểu hiện đã được đánh giá đối với cán bộ, đảng viên của Đảng bộ huyện năm 2017 theo Bộ công cụ; kết quả lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt 6 tháng đầu năm; tiến độ thực hiện Đề án 18 của Tỉnh ủy và tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018…

Đồng chí Nguyễn Văn Mão, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Mão, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác UBKT Tỉnh ủy đã nắm bắt những kết quả của Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì trong triển khai Bộ công cụ thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm”; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT năm 2018; triển khai thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, thời gian qua để việc đánh giá mức độ quyết liệt đi vào thực chất, công tác lấy phiếu đánh giá được thực hiện công tâm, khách quan, chính xác với tinh thần xây dựng; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện tham gia đánh giá đã nghiêm túc thực hiện đúng chủ trương của việc lấy phiếu đánh giá và đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, tính quyết liệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy. Quá trình tổ chức lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt ở các Chi, Đảng ủy được thực hiện theo đúng phạm vi, đối tượng; việc tham mưu, tổ chức đánh giá được phân công rõ ràng, cụ thể và triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Sau khi nghe Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phì báo cáo những nội dung theo kế hoạch làm việc và các ý kiến thảo luận bổ sung, đồng chí Nguyễn Văn Mão, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì trong việc triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên năm 2017; việc triển khai giám sát thực hiện Chỉ thị 03 về “Nói đi đôi với làm”. Đối với việc triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT năm 2018 và triển khai thực hiện Đề án 18 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện đã chủ động trong việc xây dựng, thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Văn Mão nhấn mạnh: Trong đánh giá theo Bộ công cụ cần tiếp tục có sự giám sát thường xuyên nhằm đảm bảo theo diện rộng; cần tiếp tục phát huy cao vai trò  gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp ủy viên các cấp; nêu cao công tác tham mưu, đề xuất của một số cơ quan, ngành, người đứng đầu…

Tin, ảnh: Phi Anh

.