123
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn chủ trì giao ban các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy - Báo Hà Giang điện tử

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn chủ trì giao ban các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy

Thứ Hai, 08/10/2018, 18:50 (GMT+7)

BHG - Chiều 8.10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chủ trì Hội nghị giao ban các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Báo Hà Giang, Trường Chính trị tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Báo Hà Giang, Trường Chính trị tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chủ trì buổi giao ban
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chủ trì giao ban

Trong 9 tháng, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Báo Hà Giang, Trường Chính trị tỉnh đã tích cực triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, các kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong năm. Tham mưu tốt cho BTV Tỉnh ủy trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai các Nghị quyết T.Ư Đảng khóa XI, XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát “nói đi đôi với làm”. Tham mưu, thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy và thí điểm hợp nhất một số cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh thành cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ thành Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan với Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành Đảng bộ Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cán bộ, nhân dân qua các phương tiện thông tin, báo chí. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Tại buổi giao ban, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và các đại biểu cho rằng: Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình ở cấp cơ sở còn nhiều hạn chế; công tác kết nạp mới đảng viên gặp nhiều khó khăn; cần xây dựng quy chế tiếp nhận giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đơn thư của cán bộ, nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nâng cao hiệu quả bản tin nội bộ; chú trọng tuyên truyền thực hiện Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu kinh tế đến năm 2030 trên Báo Hà Giang…  

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn yêu cầu trong thời gian tới: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh chấn chỉnh công tác kiểm tra, giám sát ở cấp ủy cơ sở; thực hiện tốt việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, cán bộ sau sáp nhập; sơ kết, đánh giá các mô hình kiểm tra, giám sát đang thực hiện để xây dựng kế hoạch nhân rộng. Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh sớm hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, cán bộ sau sáp nhập; hoàn thiện Quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt Đảng, tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ; tiếp tục triển khai các Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; xây dựng báo cáo công tác thí điểm thành lập Đảng bộ khối các cơ quan ở Bắc Quang để BTV Tỉnh ủy đánh giá. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết T.Ư 8 khóa XII; tăng cường tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh sắp diễn ra; tiếp tục làm tốt công tác định hướng tư tưởng cán bộ, nhân dân và ổn định dư luận xã hội. Ban Dân vận Tỉnh ủy làm tốt công tác dự báo và nắm tình hình ở cơ sở; tăng cường công tác giám sát xã hội; phối hợp đánh giá kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền và cải cách hành chính. Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ đối với các vụ án. Báo Hà Giang tích cực tuyên truyền Nghị quyết T.Ư 8, Lễ hội Hoa Tam giác mạch và Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh; việc sáp nhập, hợp nhất các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Trường Chính trị tỉnh nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức cho học viên.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.