123
Hội nghị đánh giá các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch đang triển khai trên địa bàn tỉnh - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị đánh giá các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch đang triển khai trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 09/10/2018, 17:03 (GMT+7)

BHG - Ngày 9.10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, phương án, kế hoạch đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực HĐND – UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện 131 cơ chế, chính sách do tỉnh ban hành; trong đó có 24 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành; 107 phương án, đề án, kế hoạch chương trình do UBND tỉnh ban hành. Trong đó có nhiều cơ chế, chính sách mang lại hiệu quả như: Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; đề án quy tụ các hộ sống rải rác ở các sườn núi cao, biên giới về sống tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới; chính sách khuyến khích phát triển du lịch; chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh nghèo không thuộc đối tượng hưởng theo Quyết định của Chính phủ… Đến hết tháng 8.2018, tổng kinh phí bố trí thực hiện các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh là gần 1.250 tỷ đồng; tập trung vào các lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công thương;  Giáo dục đào tạo; Y tế; Khoa học và công nghệ; Lao động; Thông tin, truyền thông; Văn hóa, thể thao và du lịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những vấn đề: Một số cơ chế, chính sách chồng chéo, dàn trải, quy mô nhỏ lẻ, thủ tục còn rườm rà, thiếu đồng bộ; vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 209 và Nghị quyết 86 của HĐND tỉnh; tập trung giải pháp để phát triển sản xuất, chăn nuôi; đề nghị HĐND tỉnh rà soát, bãi bỏ, tạm dừng một số cơ chế, chính sách không còn phù hợp; đồng thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số chính sách về các lĩnh vực  nông nghiệp, đào tạo nghề, văn hóa, thể thao, thu hút đầu tư…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn khẳng định: Trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách tuy còn một số vướng mắc, nhưng các cơ chế, chính sách đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết 209 và Nghị quyết 86 của HĐND tỉnh đã mang lại hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu phát triển KT – XH của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về phát triển KT – XH, đảm bảo AN - QP. Đề nghị UBND tỉnh rà soát lại các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình đang triển khai thực hiện để đánh giá cụ thể kết quả thực hiện. Trong giai đoạn 2019 – 2020, UBND tỉnh phân loại, tích hợp các cơ chế, chính sách của tỉnh theo các nhóm lĩnh vực: Kinh tế, Văn hóa – xã hội; AN - QP để dễ dàng trong quá trình triển khai thực hiện. Đối với các kiến nghị sửa đổi, bổ sung, tạm dừng một số cơ chế, chính sách yêu cầu UBND tỉnh cân đối lại nguồn lực, có đánh giá cụ thể trước khi trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết tạm dừng, sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách đã được thực hiện.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở, ngành nghiêm túc tiếp thu các ý kiến thảo luận; tập trung đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến từng lĩnh vực, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trong việc rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách trước khi trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết bổ sung, sửa đổi một số cơ chế, chính sách trong kỳ họp sắp tới.  Đối với các chương trình, đề án của UBND tỉnh, yêu cầu các ngành rà soát lại, bổ sung các nội dung chỉnh sửa, tạm dừng để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết; chủ động triển khai các chương trình, đề án một cách linh hoạt, tập trung, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động hội viên thực hiện tốt các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp phải vào cuộc quyết liệt để thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đã ban hành.

Tin, ảnh: AN GIANG

.