Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Thứ Ba, 16/10/2018, 22:09 (GMT+7)

BHG- Chiều 16.10, tại Hội trường Công ty Điện lực Hà Giang, Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16.10.1948 – 16.10.2018). Tới dự Lễ Kỷ niệm có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo các Đảng ủy, UBKT trực thuộc; các đồng chí nguyên lãnh đạo UBKT Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh qua các thời kỳ...

Đồng chí Hoàng Thanh Tịnh, Phó Chủ nhiệm UBKT – Thanh tra tỉnh trao Giấy khen cho tập thể  và cá nhân UBKT Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh.
Đồng chí Hoàng Thanh Tịnh, Phó Chủ nhiệm cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân UBKT Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử, truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” của ngành Kiểm tra Đảng. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh thường xuyên được kiện toàn và không ngừng lớn mạnh, thực hiện tốt chức năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của Đảng. Qua đó, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đảng bộ trong thời gian qua. Từ năm 1991 (sau khi tái thành lập tỉnh) đến nay, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp kiểm tra, giám sát hàng nghìn lượt đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm; quan tâm giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh không ngừng nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm; tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng để tham mưu và thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra, kỷ luật Đảng. Tích cực tham mưu và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết các Đại hội Đảng đã đề ra...

Tại Lễ kỷ niệm, nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra Đảng đã được nhận Giấy khen của UBKT Tỉnh ủy và của Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho tập thể các UBKT trực thuộc.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho tập thể các UBKT trực thuộc.

Tin, ảnh: Đại Tâm

 

.