123
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại huyện Mèo Vạc - Báo Hà Giang điện tử

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại huyện Mèo Vạc

Thứ Năm, 09/08/2018, 09:40 (GMT+7)

BHG - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 7 và 8.8, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có các buổi làm việc với lãnh đạo thị trấn Mèo Vạc và các xã Tả Lủng, Sủng Máng và Lũng Chinh (Mèo Vạc). Cùng dự có đồng chí Trần Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc.

Tại các buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã nghe lãnh đạo thị trấn Mèo Vạc và các xã Tả Lủng, Sủng Máng, Lũng Chinh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhiệm vụ phát triển KT-XH 7 tháng đầu năm 2018. Qua hơn 2 năm thực hiện, đa số chỉ tiêu quan trọng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của thị trấn và 3 xã đều đạt chỉ tiêu đề ra; tình hình phát triển KT-XH có bước phát triển ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên; QP - AN được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền được củng cố… Tuy nhiên, đến nay 3 xã Tả Lủng, Súng Máng và Lũng Chinh vẫn còn nằm trong diện khó khăn của huyện Mèo Vạc, tỷ lệ hộ nghèo trên 50%... Đặc biệt, vẫn còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân  cận huyết thống; theo học đạo trái pháp luật; tình trạng sang nước bạn lao động trái phép; hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể còn gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí hạn hẹp; tinh thần phê và tự phê bình tại các buổi sinh hoạt của Chi bộ chưa cao, nội dung sinh hoạt thiếu hấp dẫn, nặng về thông báo tình hình…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc với xã Tả Lủng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc với xã Tả Lủng.

Phát biểu tại các buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Đảng ủy các xã và thị trấn tập trung chỉ đạo Chi bộ cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, tại các buổi sinh hoạt các đảng viên cần tích cực phát biểu, đánh giá kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên được phân công; đẩy mạnh việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tính gương mẫu, vai trò của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong việc “Nói đi đôi với làm”; đặc biệt là phải xây dựng Nghị quyết của chi bộ sát với tình hình thực tế tại địa phương mình, đưa nghị quyết vào cuộc sống của người dân; Đảng ủy các xã phân công đảng viên phụ trách đến từng hộ gia đình, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, nâng cao uy tín của Đảng đối với nhân dân. Xây dựng chính quyền gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân. Đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội theo hướng gần dân, sát dân hơn, gắn bó mật thiết với nhân dân, đại diện và bảo vệ lợi ích của nhân dân và của hội viên…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi.

Về phát triển kinh tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các xã và thị trấn chú trọng thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, với mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích; quan tâm hỗ trợ thành lập mới các HTX, đồng thời củng cố, kiện toàn từ những mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả để nhân rộng; nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp, gắn với việc tiếp cận các nguồn vốn theo Nghị quyết 209, 86 của HĐND tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng đề nghị các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2018 – 2019 và phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quyết liệt bài trừ các hủ tục trong việc cưới, việc tang…

Trong chuyến công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã dự sinh hoạt của Chi bộ thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi và tham quan mô hình HTX hoạt động hiệu quả tại xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm mô hình HTX hoạt động hiệu quả tại xã Tả Lủng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm mô hình chăn nuôi lợn tại xã Tả Lủng.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

.