123
Hội nghị trực tuyến về quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước của huyện Quang Bình - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị trực tuyến về quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước của huyện Quang Bình

Thứ Năm, 09/08/2018, 15:50 (GMT+7)

BHG - Sáng 9.8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với UBND huyện và các xã của huyện Quang Bình về công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước (MT&TNN) trên địa bàn. Các đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Nhu, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến và Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Hoàng Văn Nhu chủ trì Hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến và Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Hoàng Văn Nhu chủ trì Hội nghị

Những năm qua, huyện Quang Bình tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ chủ chốt ở các xã, thị trấn, các ban, ngành của huyện và nhân dân trên địa bàn về công tác quản lý, thực thi Luật Đất đai, MT&TNN, đồng thời xây dựng các chuyên mục tuyên truyền trên Báo Hà Giang và Đài PT – TH tỉnh. UBND huyện Quang Bình đã đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với một số diện tích thực hiện Dự án trồng cây Cao su; đo đạc và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu theo Kế hoạch 80 của UBND tỉnh trên tổng số 40 tờ bản đồ, cấp 1.422 Giấy chứng nhận; tiến hành rà soát, đo đạc, tính toán tiền hỗ trợ diện tích đất thực hiện Dự án của Công ty TNHH Hào Hưng; thông báo thu hồi 63 Giấy chứng nhận QSDĐ do cấp trùng vào diện tích đất của Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham, đồng thời phối hợp với Công ty cắm mốc, phân định ranh giới. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tỷ lệ rác được thu gom trên địa bàn huyện chưa cao, trung bình đạt 40 – 50%; phương pháp xử lý ở các xã chủ yếu là chôn lấp tự nhiên hoặc đốt tự do, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Bảo vệ tài nguyên nước, môi trường, có 4 đơn vị trên địa bàn huyện Quang Bình sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải chưa lập hồ sơ, được  cấp Giấy phép theo quy định; có 9 điểm mỏ cát, sỏi phục vụ xây dựng NTM…

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Quang Bình và các xã của huyện, đại diện Sở TN – MT thảo luận, làm rõ một số nội dung. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cho rằng: Cấp ủy, chính quyền huyện Quang Bình đã xác định rõ vai trò, nhiệm vụ; quan tâm lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện tích cực, trách nhiệm trong lĩnh vực đất đai, môi trường. Tuy nhiên, quản lý đất đai ở nông thôn còn lỏng lẻo; việc quản lý chuyển mục đích sử dụng đất còn lúng túng; công tác giải phóng mặt bằng chưa thực sự quyết liệt; quản lý bảo vệ môi trường chưa gắn với chương trình xây dựng NTM… Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: UBND huyện Quang Bình và các xã trách nhiệm, kiên quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật trong quản lý đất đai, môi trường; củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn, đồng thời phân công thêm nhiệm vụ quản lý bảo vệ môi trường và tài nguyên nước; quán triệt rõ trách nhiệm của lãnh đạo các xã và phòng chuyên môn về nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục về quản lý đất đai tới thôn bản và nhân dân; thực hiện nghiêm việc quản lý đất công, đất tập thể; rà soát công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ về đất đai, báo cáo tỉnh những vấn đề vướng mắc để kịp thời chỉ đạo xử lý; công khai minh bạch quy trình, quy định liên quan đến cấp, đổi Giấy chứng nhận QSDĐ và mục đích sử dụng đất; tăng cường công tác giám sát của các cơ quan dân cử; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về không sử dụng thuốc diệt cỏ, về vệ sinh môi trường, tài nguyên nước. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Huyện Quang Bình hàng tháng cần đưa nội dung quản lý đất đai vào báo cáo phát triển KT – XH. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì rà soát, thẩm tra lại công tác quy hoạch 3 loại rừng, lấy Quang Bình làm điểm. Sở TN - MT hướng dẫn các huyện tổng hợp những vướng mắc, đề xuất giải pháp tổng thể liên quan đến lĩnh vực đất đai, MT&TNN trình UBND tỉnh chỉ đạo xử lý…

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.