Tiếp xúc cử tri trực tuyến và tham vấn trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Thứ Ba, 03/07/2018, 09:09 (GMT+7)

BHG- Chiều 2.7, Đoàn ĐBQH khóa XIV, tỉnh Hà Giang và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến và tham vấn trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh về vấn đề chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC), lao động hợp đồng (LĐHĐ) tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa 14 tỉnh Hà Giang chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành. Tại điểm cầu cấp huyện thành phố và cấp xã, phường thị trấn có các đồng chí lãnh đạo Thường trực cấp ủy, chính quyền các cấp và cử tri trên địa bàn...

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Đoàn ĐBQH báo cáo về kết quả của Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. HĐND tỉnh thông báo về Kỳ họp thứ 7 dự kiến diễn ra từ ngày 9 - 11.7.2018, xem xét, thảo luận 23 báo cáo, 14 tờ trình chuyên đề về công tác cán bộ của UBND tỉnh và thường trực HĐND tỉnh. Các Tờ trình có nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Chương trình 15-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CCVC trên phạm vi toàn tỉnh. Kỳ họp sẽ thông qua Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ CB, CCVC, LĐHĐ tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu gồm 3 Điều với 9 khoản và 14 mục quy định chi tiết về phạm vi, đối tượng, điều kiện áp dụng, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí và thời gian thực hiện... Thảo luận tại Hội nghị, cơ bản cử tri đồng tình với bố cục, nội dung Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trên tinh thần thẳng thắn, các đại biểu đã tham gia một số ý kiến liên quan đến chế độ, chính sách đóng góp vào Dự thảo như: Bổ sung đối tượng áp dụng, nâng mức hỗ trợ cho CB, CCVC xã; điều chỉnh thời gian nghỉ hưu theo quy định; bổ sung chế độ cho đối tượng nghỉ hưu trước tuổi; quy định rõ về vị trí đóng BHXH đối với CB, CCVC tại các xã...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu. Để tiếp tục hoàn thiện các nội dung của chính sách đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có tính khả thi cao, đồng chí đề nghị trong thời gian tới: Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu các nội dung của chính sách, có quan điểm, chính kiến để quyết định tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, đảm bảo hiệu quả, đi vào thực tế đời sống nhân dân; Đoàn thư ký hội nghị, tổng hợp trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét tiếp thu các ý kiến của đại biểu, đồng thời tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giữa các bên liên quan để thống nhất quan điểm, chỉnh sửa nội dung hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Giao cho Văn phòng HĐND tỉnh trên cơ sở các nội dung đã thống nhất giữa các bên, xây dựng báo cáo kết quả tham vấn trình Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh. Báo Hà Giang, Đài PT - TH tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền các Dự thảo Nghị quyết tới nhân dân để nắm bắt chủ trương và nội dung các chính sách, đồng thời giám sát các hoạt động ban hành Nghị quyết của cơ quan dân cử tại địa phương...

Tin, ảnh: Văn Long

.