Tạo niềm tin và sự đồng thuận

Thứ Tư, 11/07/2018, 09:04 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) trên địa bàn huyện Đồng Văn luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự nỗ lực của Ban chỉ đạo (BCĐ) các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; góp phần quan trọng tạo nên phong trào thi đua lao động sản xuất, sự đồng thuận, niềm tin trong nhân dân, từng bước đưa nền KT-XH phát triển, an ninh, chính trị được giữ vững và ổn định.

Đồng Văn là huyện biên giới, vùng cao, có 17 xã và 2 thị trấn, với 225 thôn, tổ dân phố; trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, nhận thức của người dân, cán bộ, công chức trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt.

Khí thế đồng lòng tại một buổi họp lấy ý kiến người dân tại xã Vần Chải (Đồng Văn).
Khí thế đồng lòng tại một buổi họp lấy ý kiến người dân tại xã Vần Chải (Đồng Văn).

Tại các xã, thị trấn, chính quyền địa phương thực hiện QCDC thông qua các buổi họp thôn, tổ dân phố để công khai cho người dân biết những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chính sách, chương trình của tỉnh, huyện về hỗ trợ phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Tại trụ sở các xã, thị trấn đều niêm yết công khai các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, mức thu, lệ phí và các khoản thu của nhân dân để dân biết, dân bàn, dân quyết định, tham gia ý kiến và giám sát. Cùng đó, công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của chính quyền với nhân dân thường xuyên được chú trọng thực hiện, thông qua đó lắng nghe, giải quyết kịp thời những khúc mắc, vấn đề bức xúc như: Tổ chức đối thoại về vấn đề đi chuyển chợ trung tâm huyện, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình văn hóa tâm linh tại xã Lũng Cú. Hiện nay, 100% các xã, thị trấn có bộ phận “một cửa” tiếp công dân, giải quyết và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính đúng theo quy định. Những ý kiến của công dân đều được các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giải đáp. Trong năm 2017, hơn 60 lượt tiếp công dân đã được giải quyết một cách hợp tình, hợp lý. Các Tổ hòa giải cũng phát huy hiệu quả với việc hoàn thành hòa giải hơn 30 vụ việc, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân.

Trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, việc thực hiện QCDC cũng đạt được những kết quả nhất định thông qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn liền thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và từng cán bộ, công chức, viên chức. Mọi hoạt động trong cơ quan đều công khai, dân chủ như: Công khai tài chính, chi tiêu nội bộ gắn với công tác phòng, chống tham nhũng; duy trì các cuộc họp giao ban định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý kịp thời. Từ đó đã có tác động tích cực đối với việc xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, nhân viên, ý thức phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn...

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, cho biết: Trong quá trình thực hiện QCDC trên địa bàn huyện Đồng Văn, chúng tôi đánh giá cao việc thực hiện minh bạch các nguồn vốn, chế độ, chính sách và nâng cao tiếng nói của người dân, để người dân trực tiếp được hưởng lợi ích từ việc công khai, minh bạch đó, tạo được sự thống nhất từ người dân đến chính quyền địa phương. Thời gian tới, BCĐ thực hiện QCDC sẽ tiếp tục được kiện toàn lại và tiến hành xây dựng Quy chế, phân công từng đơn vị phụ trách từng mảng công việc; từng thành viên sẽ có vai trò tham mưu tích cực cho BCĐ. Đồng thời, sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên tại cơ sở, qua đó giúp nâng cao hiệu quả việc triển khai, thực hiện QCDC...

Việc ban hành QCDC là chủ trương hết sức đúng đắn, hợp lòng dân và đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc nên được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình và tích cực thực hiện. Đến nay, QCDC ở cơ sở thực sự đã đi vào cuộc sống, tác động tích cực tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của người dân; củng cố, tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bài, ảnh:  MY LY

.