Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ Ba, 24/07/2018, 14:56 (GMT+7)

BHG - Ngày 24.7, Hội đồng Quản lý (HĐQL) Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng (Quỹ) tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành thành viên HĐQL Quỹ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận cuộc họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận cuộc họp.

Trong quý II, HĐQL Quỹ đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tại các thôn, bản; kiểm tra, nghiệm thu chăm sóc, bảo vệ rừng trồng thay thế và mô hình trồng rừng thâm canh giống tốt. Tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tồn năm trước và thu lũy kế đến nay đạt trên 93 tỷ đồng, đã chi cho chủ rừng và hộ nhận khoán trên 50,5 tỷ đồng. Tổng diện tích rừng có cung ứng DVMTR hiện trên 328 nghìn ha, chiếm 72,4% diện tích rừng toàn tỉnh. Có gần 108 nghìn hộ, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng được nhận tiền DVMTR với mức bình quân 468 nghìn đồng/năm. Cũng trong quý II, HĐQL Quỹ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các hộ nhận khoán thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo đúng quy trình kỹ thuật.

Trong thời gian tới, Quỹ tiếp tục đôn đốc các đơn vị sử dụng dịch vụ nộp tiền DVMTR quý I, II năm 2018; phối hợp Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh làm việc với các công ty sản xuất thủy điện còn nợ đọng tiền DVMTR. Đồng thời, chủ trì phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, hướng dẫn Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố, Ban Quản lý rừng đặc dụng rà soát, xác định diện tích rừng có cung ứng DVMTR đến từng chủ rừng; xây dựng bản đồ chi trả DVMTR gắn với kết quả kiểm kê rừng và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; phối hợp với các huyện Đồng Văn, Yên Minh, Bắc Mê, Bắc Quang, Xín Mần, Vị Xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác chăm sóc, bảo vệ rừng trồng thay thế…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến giao Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng phối hợp với các ngành liên quan, rà soát lại toàn bộ trình tự, thủ tục thu, chi trả DVMTR; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện khẩn trương kiện toàn lại Ban Kiểm soát Quỹ, tổ, đội quản lý, bảo vệ rừng cấp xã, thôn; chỉ đạo các Hạt kiểm lâm chấn chỉnh, không để xảy ra sai phạm trong chi trả DVMTR. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến giao các Sở Nông nghiệp - PTNT, Nội vụ và huyện Mèo Vạc thống nhất phương án quản lý rừng đặc dụng…

                                                          Tin, ảnh: Tiến Chiến

.