Nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền ở huyện "cửa ngõ"

Thứ Năm, 12/07/2018, 08:05 (GMT+7)

BHG - “Nhà nước của dân, do dân, vì dân” – để nhân dân hiểu bản chất tốt đẹp này của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang đặc biệt quan tâm thực hiện công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan Nhà nước. Bởi đây là khâu then chốt tạo sự đồng thuận và huy động sức mạnh to lớn của nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Thực hiện công tác dân vận chính quyền chính là việc tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa chính quyền với nhân dân. Từ đó, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tạo sự đồng thuận nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Để công tác này từng bước đi vào chiều sâu, UBND huyện Bắc Quang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ. Nổi bật là thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở chủ động cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân. Trong đó, UBND huyện đã ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển sản xuất, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, tiêu biểu như: Đề án “Thôn tự chủ, tự quản”, xây dựng Quỹ phát triển thôn, cơ chế hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh… Đặc biệt, 113 thôn thực hiện Đề án “Thôn tự chủ, tự quản” của huyện đã xây dựng Quỹ phát triển thôn lên đến gần 6,4 tỷ đồng phục vụ các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận “một cửa” xã Quang Minh.
Người dân đến giao dịch tại Bộ phận “một cửa” xã Quang Minh.

Đẩy mạnh dân vận trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền huyện Bắc Quang luôn quan tâm công tác cải cách TTHC theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân; đảm bảo các thủ tục liên quan đến tổ chức, cá nhân được thực hiện đơn giản, thuận tiện, hiệu quả. Trong đó, Trung tâm phục vụ Hành chính công (HCC) của huyện và Bộ phận “một cửa”, “một cửa điện tử” tại các xã, thị trấn đã ứng dụng dịch vụ HCC vào giải quyết TTHC trên môi trường mạng một cách minh bạch, hiệu quả, nhất quán theo cơ chế “một cửa liên thông”; góp phần giải quyết công việc cho người dân nhanh chóng, giảm số lần đi lại và thuận tiện hơn khi việc nộp hồ sơ, nhận kết quả được thực hiện tại một đầu mối. Đặc biệt hơn, năm 2017, UBND huyện Bắc Quang là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức điều tra xã hội học đối với công tác CCHC cấp xã và điều tra mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Qua điều tra, giúp chính quyền sở tại nắm được mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và xã, thị trấn. Từ đó, tăng cường vai trò giám sát của người dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tiếp công dân và thực hiện công vụ.

Cùng với hoạt động trên, bằng phương châm hành động “Gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân”, UBND huyện Bắc Quang đặc biệt quan tâm nắm tình hình dư luận xã hội; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm như: Tranh chấp đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái pháp luật… bằng đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân. Điều này nhận được sự đồng thuận cao khi “hóa giải” nhiều bức xúc của nhân dân. Ví như việc đối thoại của Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang – Nguyễn Trung Hiếu - với nhân dân thị trấn Việt Quang để lấy ý kiến về phương án giao đất đợt 3 cho các gia đình thuộc diện được cấp đất, giai đoạn 1998 – 2002; đối thoại để thống nhất nội dung xã hội hóa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thôn Việt Tân (xã Việt Hồng) hay việc đối thoại giải quyết nhiều đơn thư kiến nghị của nhân dân xã Kim Ngọc, Việt Vinh, Đồng Tiến, Vĩnh Hảo… Thực tiễn cho thấy, qua đối thoại, người dân được thực hiện quyền làm chủ, giãi bày tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị một cách thẳng thắn trước những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Qua đó, không ngừng củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của các cấp chính quyền.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cơ quan, ban, ngành, các cấp của huyện tăng cường vận động, tuyên truyền để cả hệ thống chính trị tích cực tham gia. Từ đây, nhiều mô hình có hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện. Tiêu biểu như mô hình sản xuất cam Sành theo quy trình VietGAP tại xã Vĩnh Hảo; trồng Thanh long ruột đỏ ở xã Đồng Yên; làm đường liên gia, trồng chè ở xã Hùng An hay phong trào Tự quản cá suối tự nhiên tại xã Tân Lập. Cùng với đó, qua phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM)”, nhân dân huyện Bắc Quang tích cực tham gia xây dựng NTM, “Làm đường bê-tông không tiếc công, tiếc đất” đã góp phần đưa số xã đạt chuẩn NTM của toàn huyện lên 4 xã, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn và cuộc sống người dân…

Thực tiễn chứng minh, mức độ đồng thuận của nhân dân với chính quyền các cấp và với hệ thống chính trị chính là thước đo hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước. Và đây chính là “chìa khóa” để cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền; nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bài, ảnh:  THU PHƯƠNG

.