123
Khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (mở rộng) - Báo Hà Giang điện tử

Khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (mở rộng)

Thứ Ba, 03/07/2018, 16:02 (GMT+7)

BHG - Sáng 3.7, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) khóa XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020, đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua; triển khai một số nhiệm vụ quan trọng khác. Các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các Ban Xây dựng Đảng T.Ư phụ trách tỉnh Hà Giang; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bí thư các Đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, hội đặc thù trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (mở rộng).
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (mở rộng).

Khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2018 BTV, BCH Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo toàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều chủ chương, chính sách lớn được triển khai và đạt hiệu quả rõ rệt… Tuy nhiên, trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương vẫn còn những chỉ tiêu đạt thấp, tiến độ triển khai một số chương trình, đề án còn chậm... Vì vậy, hội nghị cần tập trung trí tuệ, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại, trước hết tạo thành phong trào thi đua ngay trong 6 tháng cuối năm 2018. BTV Tỉnh ủy yêu cầu Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần lựa chọn một số đầu việc cụ thể, để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới công tác nhận xét, đánh giá cán bộ…

Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.
Các đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.

Báo cáo công tác lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy và báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm nêu rõ: Dưới sự lãnh chỉ đạo sâu sát của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh, sự quyết liệt của UBND tỉnh, toàn tỉnh đã giành được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 7,04%; Tổng sản phẩm theo giá thực tế ước đạt 9.382 tỷ đồng, tăng 9,98%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 829 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 3.585 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Quan tâm phát triển các thành phần kinh tế. Cùng với đó, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với tổ chức lại sản xuất cho người dân. Tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, phát triển du lịch, kinh tế biên mậu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh bước đầu phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập cao hơn cho người dân. Tổng sản lượng lương thực vụ Xuân ước đạt 134.161 tấn, tăng 2.217 tấn so với cùng kỳ. Chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn gia súc, gia cầm tăng khá so với cùng kỳ năm trước; đến nay đã phát triển được 371 gia trại, trang trại. Công tác trồng rừng đã trồng mới 778 ha. Chương trình xây dựng NTM được quan tâm, đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thông qua vận động quyên góp, ủng hộ Quỹ “Xây dựng NTM” năm 2018. Tập trung thực hiện công tác quy tụ dân cư nhằm ổn định chỗ ở an toàn, giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài, bền vững... Lĩnh vực sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế ước đạt 2.527 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ thị trường xã hội ước đạt 4.530 tỷ đồng, tăng 13,4%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hoá qua cửa khẩu ước đạt 180 triệu USD, Lượng khách du lịch đến Hà Giang ước đạt 600 nghìn lượt người, tăng 27,7% so với cùng kỳ. Các tổ chức tín dụng đạt mức tăng trưởng cao; tổng nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 10.450 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ; Tổng đầu tư vốn tín dụng cho nền kinh tế ước đạt 18.889 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo cơ bản ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực, Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được chú trọng; Công tác đối ngoại có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được quan tâm, triển khai quyết liệt Nghị quyết TƯ 6 khóa XII của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và tiếp tục đổi mới về tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Quan tâm xây dựng, củng cố khối đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, tăng cường mối liên hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (mở rộng).
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (mở rộng).

Hội nghị đã tiến hành chia Tổ thảo luận trong đó tập trung vào các báo cáo Công tác lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy và báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2018; Dự thảo kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH T.Ư khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Dự thảo Đề án đổi mới công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Dự thảo báo cáo tổng kết Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH T.Ư Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Dự thảo quy định tiêu chuẩn, chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý do BTV Tỉnh ủy quản lý.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (mở rộng) làm việc trong 1,5 ngày, sẽ được báo Hà Giang điện tử tiếp tục thông tin.

Tin, ảnh: Phi Anh

.