Hội nghị lần thứ 24 - BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang khóa XVII (Mở rộng)

Thứ Bảy, 07/07/2018, 11:56 (GMT+7)

BHG - Ngày 6.7, BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 24 (mở rộng), đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang chủ trì hội nghị; dự hội nghị có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tổ chức, cá nhân.
Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tổ chức, cá nhân.

6 tháng đầu năm, BCH Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tập thể BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang đã đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong lề lối làm việc, sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tập trung lãnh đạo với phương châm "Đổi mới, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt, cụ thể"  trên cơ sở bám sát chủ trương chỉ đạo của cấp trên và vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của thành phố, do đó các nghị quyết, kết luận có tính khả thi cao và đi vào thực tiễn cuộc sống. Các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ thành phố đã nêu cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, chủ động tham mưu cho tập thể BTV tập trung lãnh, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Công tác quản lý điều hành của chính quyền đã tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của BTV, Thường trực Thành ủy. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã có sự đổi mới thông qua việc xây dựng các mô hình, phong trào cụ thể của mỗi tổ chức.

BCH Đảng bộ thành phố bỏ phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của các đồng chí Ủy viên.
BCH Đảng bộ thành phố bỏ phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của các đồng chí Ủy viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế và bàn giải pháp khắc phục như: Cấp uỷ, chính quyền cơ sở, các phòng ban có lúc, có việc chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và thiếu sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ; còn có cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, các phòng ban năng lực và trách nhiệm còn hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi nhấn mạnh: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là rất lớn, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ cao, đòi hỏi cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các phòng ban, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân phải tăng cường đoàn kết, khắc phục khó khăn, có giải pháp chủ động, linh hoạt, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh; kiên trì triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện. Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi đề nghị, các cấp, các ngành, các địa phương cần bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, không coi nhẹ bất cứ nhiệm vụ nào. Chủ động suy nghĩ, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ với phương châm “Một việc - Một cơ quan chủ trì - Một người phụ trách, một người tham mưu, một thời gian hoàn thành, một kết quả nhất định”. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 2018.

Tại hội nghị đã có nhiều tập thể, cá nhân được nhận danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu giai đoạn 2013 – 2017; Bằng khen của Tỉnh ủy. Hội nghị cũng đã bỏ phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố 6 tháng đầu năm 2018.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

.