HĐND huyện Quang Bình tích cực giám sát, tiếp xúc cử tri

Thứ Ba, 10/07/2018, 08:56 (GMT+7)

BHG - Thời gian qua, HĐND các cấp huyện Quang Bình đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát, tiếp xúc cử tri (TXCT); qua đó góp phần giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri; đồng thời đẩy mạnh việc đưa nghị quyết HĐND huyện vào cuộc sống.

Xác định đẩy mạnh công tác giám sát là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐND huyện Quang Bình đã xây dựng kế hoạch cụ thể chương trình giám sát năm 2018 và triển khai thực hiện giám sát thường xuyên, theo từng chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm như: Việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT – XH; công tác thu, chi ngân sách địa phương; thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; xây dựng Nông thôn mới; thực hiện Nghị quyết số 209 và 86 của HĐND tỉnh...

Phó Chủ tịch HĐND huyện Quang Bình Kim Văn Phúc (thứ 2 từ phải sang) giám sát việc quản lý công trình đập Vằng Kẹ, thôn Then, xã Xuân Giang.
Phó Chủ tịch HĐND huyện Quang Bình Kim Văn Phúc (thứ 2 từ phải sang) giám sát việc quản lý công trình đập Vằng Kẹ, thôn Then, xã Xuân Giang.

Từ đầu năm đến nay, HĐND huyện Quang Bình đã tổ chức 7 cuộc giám sát tại các xã: Tiên Nguyên, Nà Khương, Bằng Lang, thị trấn Yên Bình, Vĩ Thượng, Tiên Yên, Xuân Giang… và các cơ quan, đơn vị của huyện. Từ đó, HĐND huyện tiếp thu được 110 kiến nghị về: Kết quả thực hiện nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017; chất lượng, hiệu quả một số công trình xây dựng, sửa chữa trên địa bàn; công tác xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương; thực hiện các chế độ, chính sách cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân người dân tộc thiểu số; xử lý rác thải, nước thải tại Bệnh viện Đa khoa huyện, trạm y tế các xã; công tác phát triển rừng, quản lý, bảo vệ rừng; cải cách thủ tục hành chính và hoạt động của phòng giao dịch một cửa; việc thực hiện các chương trình, mô hình trên địa bàn huyện...

Phó Chủ tịch HĐND huyện Quang Bình, Kim Văn Phúc cho biết: “Thời gian qua, HĐND huyện đã thực hiện tốt vai trò giám sát; chú trọng đôn đốc, kiểm tra sau giám sát. Qua đó, HĐND huyện đã chỉ ra nhiều bất cập, hạn chế trong việc quản lý chất lượng các công trình sau đầu tư trên địa bàn, sử dụng nguồn vốn ngân sách...; đồng thời đề nghị UBND huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị sửa chữa, khắc phục kịp thời”.

Cùng với đó, HĐND huyện Quang Bình cũng đẩy mạnh thực hiện công tác TXCT, tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, tích cực đổi mới nội dung, phương thức trong hoạt động TXCT theo phương châm gần gũi, lắng nghe nguyện vọng chính đáng của cử tri. Thực hiện TXCT theo địa bàn bầu cử; qua các cuộc họp thôn, bản; đối thoại trực tiếp; qua hòm thư điện tử cá nhân của đại biểu HĐND huyện… Trong 6 tháng đầu năm, HĐND huyện đã tổ chức TXCT sau kỳ họp thứ 4, trước kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tham gia cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Quang Bình TXCT sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII tại các xã Tân Trịnh, Tân Nam, Tiên Nguyên; tham dự hội nghị TXCT của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang tại xã Tân Trịnh… Qua đó, các đại biểu HĐND huyện đã tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời các ý kiến của cử tri.

Anh Nguyễn Xuân Nhất, Trưởng thôn Yên Thượng, xã Vĩ Thượng cho hay: “Phương thức tổ chức TXCT trực tiếp tại thôn, bản được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ. Qua các cuộc tiếp xúc, người dân có thể phản ánh, kiến nghị những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội để các ngành, các cấp chia sẻ, giải quyết thỏa đáng. Từ đó, tạo được sự tin tưởng trong nhân dân, việc triển khai thực hiện các chính sách, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, địa phương cũng dễ dàng, thuận lợi hơn”.

Thời gian tới, HĐND huyện Quang Bình xác định sẽ đẩy mạnh các hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện theo hướng giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc TXCT; nhanh chóng, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Bài, ảnh: YẾN VŨ

.