Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh dự, chỉ đạo Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ huyện Mèo Vạc

Thứ Sáu, 27/07/2018, 17:49 (GMT+7)

BHG - Sáng 27.7, Đảng bộ huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Mèo Vạc qua các thời kỳ…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc đã và đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm chính trị cao, linh hoạt, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế; chủ động trong quan hệ đối ngoại, thu hút đầu tư; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, kết luận của tỉnh. Qua đó, BCH Đảng bộ huyện đã xây dựng và ban hành 2 chương trình, 4 nghị quyết; BTV Huyện ủy ban hành triển khai thực hiện 14 nghị quyết, 15 chương trình, 8 đề án, 9 chỉ thị, 173 kế hoạch; UBND huyện ban hành 682 kế hoạch, 21 phương án và 20 chương trình để chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội sát với điều kiện thực tiễn địa phương. Đặc biệt, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành quản lý Nhà nước của tỉnh để triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết. Kết quả cụ thể: Trong 26 chỉ tiêu chủ yếu đã có 11 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết, 11 chỉ tiêu đạt từ 80% đến dưới 100%, 03 chỉ tiêu đạt từ 70 đến dưới 80%, chỉ còn 01 chỉ tiêu số xã được công nhận đạt tiêu chí NTM sẽ đánh giá vào cuối nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng lãnh đạo huyện Mèo Vạc tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm hàng hóa của địa phương tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng lãnh đạo huyện Mèo Vạc tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm hàng hóa  tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Đảng bộ huyện Mèo Vạc cần tiếp tục xác định rõ hướng đi trong tập trung phát triển kinh tế theo thế mạnh. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng cho khu vực nông thôn gắn với xây dựng NTM. Tiếp tục phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện cùng với việc bảo tồn và phát huy các giá trị của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Quan tâm phát triển kinh tế biên mậu cũng như chú trọng đối ngoại. Quản lý tốt cũng như có chương trình hợp tác, đào tạo nghề đối với lao động địa phương sang Trung quốc làm thuê. Thực hiện kiện toàn, sắp xếp các cơ quan, đơn vị của địa phương theo các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, 7 của BCH T.Ư khóa XII. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, thị trấn tạo niềm tin trong nhân dân. Quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng công vụ để thu hút đầu tư. Tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng...

Tại hội nghị, dưới sự chỉ đạo và gợi ý thảo luận của Bí thư Tỉnh ủy các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá các chỉ tiêu chưa đạt; chỉ ra những hạn chế yếu kém, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan trên các lĩnh vực. Đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nửa nhiệm kỳ còn lại.

Tin, ảnh: Phi Anh

.