Bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (mở rộng)

Thứ Tư, 04/07/2018, 15:50 (GMT+7)

BHG - Sáng 4.7, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (mở rộng) tiếp tục tiến hành thảo luận cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh. Các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy  đồng chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang kết luận hội nghị.
Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang kết luận hội nghị.

Thảo luận tại Tổ, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với báo cáo, dự thảo qui định, kế hoạch... trình tại hội nghị. Về các giải pháp lãnh đạo phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng cuối năm, các đại biểu đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, huy động vốn đầu tư toàn xã hội của các thành phần kinh tế tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, dịch vụ, thiết chế văn hóa ở khu dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với tổ chức lại sản xuất cho người dân, hình thành các vùng sản xuất chất lượng cao, tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch thông qua việc hình thành các Tổ hợp tác, HTX. Tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, phát triển du lịch, kinh tế biên mậu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, quản lý tốt các công trình thủy điện trên địa bàn, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới môi trường sống, quan tâm nâng cấp hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư và du lịch. Trong thu hút đầu tư nên có sự lựa chọn theo trọng tâm, trọng điểm, tránh manh mún, nhỏ lẻ; làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư. Tiến hành rà soát lại tất cả các dự án đầu tư đã được cấp phép, nếu các chủ đầu tư chậm triển khai dự án hoặc sử dụng đất không đúng mục đích thì phải kiên quyết thu hồi. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị. Đề nghị BTV Tỉnh ủy tăng cường làm việc với Bộ, ngành T.Ư và các tập đoàn kinh tế lớn để triển khai thực hiện kết luận của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đối với Hà Giang. Người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị T.Ư 6 khóa XII; sáp nhập các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ tương đồng để tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, chú trọng cải cách hành chính Nhà nước theo hướng hiệu lực, hiệu quả, có thể nhất thế hóa chức danh người đứng đầu, thành lập văn phòng dùng chung ở nơi có điều kiện. Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH T.Ư khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” nhiều đại biểu đề nghị: Trong nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên phải lượng hóa chỉ tiêu đánh giá, phân loại rõ đối tượng quản lý, để đánh giá đúng thực chất, bổ sung hoàn thiện khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo một số ngành, có hướng dẫn mẫu đối với đảng viên khu vực nông thôn, tập trung vào những vấn đề cần giải quyết ở cơ sở...

 Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (mở rộng).
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (mở rộng).

Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã tiến hành nội dung bỏ phiếu kín, đánh giá mức độ quyết liệt 6 tháng đầu năm của từng đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh yêu cầu: Các cấp, ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Hội nghị T.Ư 6 - 7 khóa XII. Tỉnh đã có đề án, có kế hoạch để cơ cấu lại các cơ quan giữa khối tham mưu và quản lý, cơ cấu các đơn vị sự nghiệp, cơ cấu nội bộ ngành. BTV Tỉnh ủy giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy lập kế hoạch chi tiết đề tổ chức thực hiện theo hướng: Nhất thế hóa các chức danh lãnh đạo, cơ cấu lại tổ chức Đảng, xây dựng quy chế hoạt động theo hướng nhất thể tổ chức lãnh đạo với  chỉ đạo; đồng bộ về thời gian, đối tượng, nội dung... Đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cần được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có quyết tâm chính trị cao, thống nhất thực hiện. Tỉnh đã ban hành nhiều đề án có liên quan như: Đánh giá mức độ quyết liệt, xây dựng chương trình hành động cá nhân, giảm sát “nói đi đôi với làm”, sớm ban hành quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên trước quần chúng nhân dân, quy định chế độ họp nâng cao chất lượng chuyên môn và quản lý cán bộ công chức của cơ quan đơn vị.... Vấn đề hiện nay đó là phải lượng hóa nhiệm vụ, phải thực hiện chế độ giao việc cho cán bộ gắn với việc nhận xét, đánh giá đúng cán bộ  hơn. Trong lĩnh vực KT-XH cần đề xuất lựa chọn được các dự án lớn có tính lan tỏa về xuất nhập khẩu, dự án tạo nhiều việc làm… đã được trao Giấy chứng nhận đầu tư, để BTV Tỉnh ủy trực tiếp cho ý kiến và quyết định sử dụng nguồn lực. Trong lĩnh vực QP-AN cần tập trung bám, nắm địa bàn, nắm tốt tình hình an ninh trật tự, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra các vi phạm, bức xúc trở thành điểm nóng, xử lý nghiêm các đối tượng đòi nợ thuê. BTV Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan đơn vị cần xây dựng chương trình hành động cá nhân để tổ chức thực hiện cụ thể nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng đã được Hội nghị lần thứ 19 BCH Đảng bộ tỉnh khóa 16 thống nhất thông qua.

BCH Đảng bộ tỉnh bỏ phiếu kín, đánh giá mức độ quyết liệt của từng đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.
BCH Đảng bộ tỉnh bỏ phiếu kín, đánh giá mức độ quyết liệt 6 tháng đầu năm của từng đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Tin, ảnh: Phi Anh

.