Quốc hội thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Thứ Sáu, 08/06/2018, 10:16 (GMT+7)

Sáng 8-6, các đại biểu Quốc hội đã thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành chiếm 88,30%.

Đầu giờ sáng nay, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Sau phần báo cáo giải trình về dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng với 7 chương và 40 điều. Có 435 đại biểu tham gia biểu quyết (89,32%), 430 đại biểu tán thành, chiếm 88,30%; bốn đại biểu không tán thành, chiếm 0,82% và một đại biểu không biểu quyết (0,21%).

Luật Quốc phòng (sửa đổi) gồm bảy chương, 40 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019. Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Tiếp đó, tại phiên làm việc tại hội trường, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo Báo Nhân dân

.