Hà Giang

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

08:24, 01/06/2018

Tiếp tục chương trình làm việc sáng 31.5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật; gửi xin ý kiến Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. Đến ngày 11/5/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được 52/63 ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội. Nhìn chung, các vị đại biểu Quốc hội đều cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Luật và góp ý vào một số điều khoản cụ thể.

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao

Tại phiên họp, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình đã trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý.

Theo đó, về thể dục, thể thao quần chúng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu ý kiến đại biểu, bổ sung các quy định nhằm bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, khai thác các công trình thể thao phục vụ hoạt động thể thao quần chúng; đồng thời, bổ sung quy định trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được miễn, giảm giá vé, giá sử dụng dịch vụ luyện tập thể dục, thể thao tại các cơ sở thể thao công lập vào Khoản 6, 7 Điều 11 dự thảo Luật sau khi tiến hành rà soát các quy định pháp luật có liên quan.

 

Về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường, một số ý kiến cho rằng để khắc phục tình trạng đuối nước của trẻ em hiện nay, dự thảo cần bổ sung quy định bơi là môn học bắt buộc trong chương trình chính khóa; đồng thời, đề nghị tăng tiết học môn giáo dục thể chất. Tuy nhiên, một số đại biểu khác lại cho rằng, không nên quy định bơi là môn học bắt buộc, việc tăng hay giảm số tiết học môn giáo dục thể chất cần được nghiên cứu một cách tổng thể, có tính đến khả năng đáp ứng của điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

Về thể thao thành tích cao, tiếp thu ý kiến đại biểu đóng góp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; bổ sung chính sách ưu đãi đối với vận động viên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngành bị tai nạn trong quá trình tập luyện, thi đấu thể thao làm mất khả năng lao động hoặc chết thì vận động viên, thân nhân của họ được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định của pháp luật; vận động viên không còn khả năng thi đấu thể thao được Nhà nước tạo điều kiện học nghề và giải quyết việc làm, được ưu tiên tuyển dụng làm việc tại các cơ sở thể thao; giao Chính phủ quy định chi tiết Điểm h Khoản 1 Điều 32.

Về kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và thể thao bắt buộc có người hướng dẫn luyện tập, một số ý kiến cho rằng việc cho phép hộ kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm là không phù hợp; có ý kiến đề nghị cần xem xét lại quy định về điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh hoạt động thể thao vì việc bổ sung này dẫn đến mâu thuẫn với Luật Đầu tư, tăng thủ tục hành chính và gây khó khăn cho hoạt động của loại hình hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn không chỉ đối với hộ kinh doanh mà còn đối với các loại hình hoạt động khác của cơ sở thể thao.

Tại thảo luận, vấn đề đất đai dành cho thể dục, thể thao là một trong những nội dung lớn được các vị đại biểu Quốc hội quan. Một số ý kiến đề nghị bổ sung khu công nghiệp, khu công nghệ cao phải dành quỹ đất để xây dựng công trình thể thao nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế cũng như góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong công nhân.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng không nên bổ sung quy định này vì khu công nghiệp, khu công nghệ cao là nơi tập trung cho sản xuất nên quỹ đất chủ yếu được ưu tiên bố trí phục vụ mục đích sản xuất. Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 65 Luật Thể dục, thể thao hiện hành đã có quy định trong quy hoạch xây dựng trường học, đô thị, khu dân cư, doanh trại đơn vị vũ trang nhân dân phải dành quỹ đất để xây dựng công trình thể thao. Bổ sung khu công nghiệp, khu công nghệ cao vào dự thảo Luật sẽ dẫn đến việc công trình thể thao vừa phải được bố trí ở khu dân cư (nơi sinh sống), vừa phải được bố trí ở nơi làm việc. Việc bố trí công trình thể thao ở cả hai nơi sẽ gây lãng phí và khó khả thi, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp trong việc bố trí quỹ đất, xây dựng, vận hành, quản lý và phát huy hiệu quả sử dụng của các công trình này.

Ngoài những nội dung đó các đại biểu Quốc hội cũng nêu lên rất nhiều vấn đề liên quan đến thể dục, thể thao quần chúng như có chính sách dành cho thể dục, thể thao và tạo điều kiện cho người dân tham gia hoạt động thể dục, thể thao và các đối tượng được miễn giảm khi tham gia các hoạt động thể thao ở các cơ sở thể thao công lập. Bổ sung các tiêu chí đánh giá thể dục, thể thao, diện tích, địa điểm tập luyện v.v... Đối với thể thao thành tích cao, các đại biểu cũng quan tâm đến thẩm quyền quyết định tổ chức các đại hội; bổ sung chính sách cho huấn luyện viên thể thao bị tai nạn, chết, được hưởng chế độ; Thẩm quyền quyết định chính sách đối với vận động viên nữ; Vấn đề thể thao mạo hiểm, đất đai; làm rõ khái niệm tương ứng là khi chuyển đổi đất quy hoạch như thế nào.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh công tác thể dục, thể thao trường học có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền thể thao nước nhà. Thể dục, thể thao trường học được xác định là bộ phận quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe và thể lực, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, ý chí, giáo dục nhân cách cho học sinh, sinh viên, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thể dục, thể thao trường học còn là môi trường giàu tiềm năng để phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao cho đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, có thể nói rằng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường còn gặp không ít khó khăn như nội dung chương trình chưa phù hợp, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục thể chất trong trường học và đội ngũ giáo viên nhìn chung còn thiếu, nhất là các vùng sâu, vùng xa, nông thôn, miền núi. Vì vậy, đa số các đại biểu có ý kiến là bổ sung những quy định mới liên quan đến giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường như dự thảo luật trình Quốc hội là hết sức quan trọng.

Trên cơ sở đó, thay mặt ban soạn thảo, Bộ trưởng cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, sẽ nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo luật trình Quốc hội. Đồng thời, bày tỏ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các vị đại biểu Quốc hội để tạo điều kiện cho phong trào tập luyện thể dục, thể thao của quần chúng nhân dân, thể thao thành tích cao của nước nhà phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Theo Quochoi.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài làm việc tại huyện Đồng Văn

BHG - Ngày 30.5, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy hai xã Phố Là và Sủng Là (Đồng Văn). Cùng dự có lãnh đạo huyện Đồng Văn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai xã Phố Là và Sủng Là (Đồng Văn) báo cáo tình hình KT - XH, AN - QP của xã thời gian qua. Trong đó, 5 tháng qua Đảng bộ 2 xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra. Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, hiện nay nhân dân 2 xã đã thu hoạch xong các loại rau, đậu và rau trái vụ. 

31/05/2018
UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ

BHG - Chiều 31.5, UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ, nghe công bố Kết luận thanh tra về việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 4.4.2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Hà Giang và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại văn bản số 4346/VPCP-V.I, ngày 11.5.2018 của Văn phòng Chính phủ...

31/05/2018
Đảng bộ thành phố Hà Giang nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên

BHG - Sau 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 21.1.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Hà Giang trong tình hình mới", nhận thức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến tích cực.

 

31/05/2018
Đồng chí Sùng Minh Sính, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà Tết Thiếu nhi 1.6 tại liên Trường xã Thài Phìn Tủng

BHG - Sáng 31.6, đồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, tới thăm và tặng quà học sinh liên trường xã Thài Phìn Tủng (Đồng Văn) nhân dịp Tết Thiếu nhi 1.6. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo huyện Đồng Văn. Tại buổi lễ các đại biểu và toàn thể học sinh, phụ huynh học sinh đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6; nghe báo cáo tóm tắt về kết quả giảng dạy,

31/05/2018