123
Khối giao ước thi đua các ban Đảng sơ kết 6 tháng đầu năm - Báo Hà Giang điện tử

Khối giao ước thi đua các ban Đảng sơ kết 6 tháng đầu năm

Thứ Tư, 13/06/2018, 08:48 (GMT+7)

BHG - Chiều 12.6, Khối giao ước thi đua các ban Đảng tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự có đại diện: Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Báo Hà Giang; Trường chính trị; Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Đảng bộ Khối các doanh nghiệp tỉnh.

Đại diện lãnh đạo cơ quan Báo Hà Giang thảo luận tại cuộc họp.
Đại diện lãnh đạo cơ quan Báo Hà Giang thảo luận tại cuộc họp.

Với chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”, trong 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của cấp ủy; sự phối hợp triển khai thực hiện các phong trào thi đua của các cơ quan thành viên trong Khối và sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên công chức, người lao động, phong trào thi đua trong Khối đã đạt được những kết quả thiết thực. Nổi bật là triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Các phong trào thi đua, khen thưởng của Khối có nhiều chuyển biến tích cực. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến được quan tâm, chú trọng; công tác khen thưởng được bình xét đúng đối tượng, đúng thành tích, đảm bảo tính công khai, dân chủ, phát huy hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong 6 tháng cuối năm, Khối giao ước thi đua các ban Đảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua như đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phương pháp, tổ chức các phong trào thi đua; làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực; thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn được Tỉnh ủy phân công; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng NTM, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh....

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp tích cực để Khối hoạt động ngày càng vững mạnh.

       Tin, ảnh: My Ly

.