123
Đồng chí Ly Mí Lử làm việc với Chi bộ Chi nhánh NHPT Hà Giang và Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh - Báo Hà Giang điện tử

Đồng chí Ly Mí Lử làm việc với Chi bộ Chi nhánh NHPT Hà Giang và Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh

Thứ Tư, 06/06/2018, 17:06 (GMT+7)

BHG - Ngày 6.6, đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã có buổi làm việc với Chi bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (NHPT) Hà Giang và Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kết luận buổi làm việc với Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh
Đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kết luận buổi làm việc với Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh

Trong 5 tháng đầu năm, Chi bộ Chi nhánh NHPT Hà Giang và Đảng ủy Kho bạc Nhà nước đã thường xuyên quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ  thị, nghị quyết, chính sách tới toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị học tập và thực hiện. Chi bộ Chi nhánh NHPT Hà Giang hiện có 25 đồng chí Đảng viên/tổng số 33 cán bộ, viên chức của đơn vị, trong đó 24 đồng chí có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 11 đồng chí có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Tính đến 6.6, Chi bộ đã lãnh chỉ đạo thực hiện giải ngân được trên 28,3 tỷ đồng, nâng tổng dự nợ tại Chi nhánh đạt trên 3.400 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 479 triệu đồng; thường xuyên quan tâm phụ trách, giúp đỡ xã khó khăn theo sự phân công của tỉnh… Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh đã bám sát chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và UBND tỉnh để chỉ đạo, triển khai thực hiện. Kết quả, tính đến 31.5, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 673 tỷ/ 2.158 tỷ đồng, đạt 31%, trong đó, thu thuế và phí 569/1.821 tỷ, đạt 31 tỷ đồng; thu xuất, nhập khẩu đạt 72,8 tỷ/230 tỷ đồng, đạt 21%; thu khác ngân sách là 18,2 tỷ/57 tỷ đồng, đạt 32%. Về công tác kiểm soát nhiệm vụ chi ngân sách NN, tổng chi là 4.414/11.109 tỷ đồng, bằng 32% dự toán giao. Trong đó, chi thường xuyên là gần 3 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch giao; chi đầu tư xây dựng cơ bản là 1.149 tỷ đồng đạt 29,6% kế hoạch giao….

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Chi bộ Chi nhánh NHPT Hà Giang và Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ly Mí Lử đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo của Chi bộ và Đảng ủy; trong công tác xây dựng Đảng, hai đơn vị đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, chủ trương của Nhà nước, của tỉnh và ngành dọc... Trong thời gian tới, Đồng chí Ly Mí Lử yêu cầu. Chi bộ Chi nhánh NHPT Hà Giang và Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư và của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 6, T.Ư 7 khóa XII về tinh giản biên chế, cải cách bộ máy, gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; tích cực đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về “nói đi đôi với làm”; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính; làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng trong Chi bộ, Đảng ủy; làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Kho bạc Nhà nước cần phối hợp với các huyện, ngành Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ở địa phương, nhất là các chương trình, dự án đang giải ngân chậm tiến độ; Chi nhánh NHPT Hà Giang tiếp tục quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn…

Tin, ảnh: Duy Tuấn

 

.