123
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Giám sát tại huyện Bắc Quang - Báo Hà Giang điện tử

Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Giám sát tại huyện Bắc Quang

Thứ Năm, 14/06/2018, 09:29 (GMT+7)

BHG - Chiều ngày 13.6, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh, do đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã tổ chức  giám sát kết quả thực hiện phân cấp, ủy quyền tại huyện Bắc Quang. Tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND tỉnh); Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các Phòng chuyên môn của huyện Bắc Quang.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn Giám sát tại huyện Bắc Quang
Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn Giám sát tại huyện Bắc Quang

Theo báo cáo kết quả thực hiện phân cấp, ủy quyền trên địa bàn huyện Bắc Quang: Huyện được UBND tỉnh phấn cấp ủy quyền 35 nội dung, trong đó có 22 nội dung đã phát sinh hồ sơ, 13 nội dung chưa phát sinh hồ sơ. Các nội dung phát sinh hồ sơ thuộc các lĩnh vực: Liên kết đào tạo, tổ chức bộ máy, cán bộ; lĩnh vực nông, lâm nghiệp; lĩnh vực Tài chính- Môi trường; lĩnh vực Văn hóa – Xã hội ; tài chính; công thương; đầu tư công, xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị.

Lãnh đạo UBND huyện Bắc Quang và một số phòng chuyên môn khẳng định, việc phân cấp ủy quyền là việc làm thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền và nhân dân trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, do đó đề xuất, kiến nghị: Phân cấp việc thẩm định, xếp hạng các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch từ 1 sao trở xuống cho huyện; đề nghị phân cấp cho huyện về quy hoạch quảng cáo; giao tổng biên chế giáo viên cho huyện để huyện bố trí sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên cho các trường phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; phân cấp ủy quyền cho huyện cấp Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm vì hiện nay huyện chỉ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ; việc thuê đơn vị tư vấn xác định hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tư vấn gặp nhiều khó khăn trong việc khảo sát để tìm tài sản so sánh tương đồng dẫn đến thời gian lập chứng thư kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, bồi thường, giải phóng mặt bằng; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cho thực hiện các nội dung đã phân cấp, ủy quyền cho các huyện, thành phố thuộc vùng kinh tế động lực; phân cấp cho Chi cục Thuế quản lý các đối tượng sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.  

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát, đề nghị: Huyện cần quan tâm thực hiện tốt các nội dung được ủy quyền, phân cấp nhất là việc thi tuyển công chức, viên chức phải đảm bảo đúng yêu cầu, quy định đề ra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phân cấp, ủy quyền trên tất cả các lĩnh vực được phân cấp, ủy quyền; tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của huyện để tổng hợp đưa vào báo cáo làm việc với UBND tỉnh trong thời gian tới.

Lan Phương (HĐND tỉnh)

.