Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với Đảng bộ Sở Kế hoạch – Đầu tư

Thứ Năm, 10/05/2018, 10:06 (GMT+7)

BHG - Ngày 9.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH&ĐT), nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng của đơn vị năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018, thông qua việc quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt việc “Nói đi đôi với làm” trong Đảng bộ đã giúp cho đảng viên, người đứng đầu phát huy được trách nhiệm, quyền hạn của mình góp phần giúp Đảng bộ Sở KH&ĐT không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cụ thể, công tác lập, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quản lý đầu tư được thực hiện theo đúng quy định; tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành phát triển KT-XH, các chương trình, kế hoạch hành động các đề án để thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh; phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo kế hoạch đầu tư công 2017, xây dựng kế hoạch đầu tư công 2018 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020. Triển khai các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể các đề án, chương trình, kế hoạch hành động trong thực hiện các Nghị quyết 19 và 35 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Công tác thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt kết quả tích cực; số dự án, vốn đầu tư đăng ký và thực hiện cao hơn so với các năm trước. Công tác CCHC có chuyển biến rõ rệt trên tất cả lĩnh vực; nhiều dự án, hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đã được rút ngắn 1/3 thời gian xử lý so với quy định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sở KH&ĐT đã tập trung thảo luận những kết quả đã làm được và một số hạn chế trong quá trình thực hiện 11 ý kiến kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh làm việc với Đảng bộ Sở KH&ĐT ngày 24.3.2017. 

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá, thời gian qua, Đảng bộ Sở KH&ĐT đã tập trung từng bước cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Đảng bộ Sở KH&ĐT tiếp tục thực hiện hiệu quả 11 ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đây là những vấn đề cụ thể trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời, thực hiện đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị; quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh. Trong đó, chú trọng đến việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII, Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh các nội dung: Đánh giá chất lượng hoạt động các HTX để có giải pháp củng cố, kiện toàn hoạt động của các HTX; tham mưu cho tỉnh thực hiện hiệu quả phương châm “Tài nguyên trở thành tài sản, tài sản trở thành tiền, tiền trở thành cổ phần để sinh ra lợi nhuận”; thực hiện quyết liệt hơn nữa Chương trình Khởi nghiệp trên tinh thần “Mỗi 1 đối tượng phải có giải pháp riêng” cho phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

.