LLVT Hà Giang luôn vững vàng nơi địa đầu Tổ quốc

Thứ Năm, 10/05/2018, 08:44 (GMT+7)

BHG - Hình thành từ những đội du kích, tự vệ Cứu quốc đầu tiên ở Hùng An (Bắc Quang), Đường Âm (Bắc Mê), Ngọc Long, Du Già, Đường Thượng (Yên Minh); LLVT Hà Giang đã phát triển rất nhanh, thành đội quân tuyên truyền xung kích trong Cuộc vận động cách mạng giành chính quyền. Đội quân chiến đấu và đội quân công tác trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Mỗi bước trưởng thành của sự nghiệp cách mạng ở Hà Giang 71 năm qua, đều gắn liền với những chiến công vẻ vang của LLVT địa phương.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, cùng với đồng bào cả nước, quân dân các dân tộc Hà Giang luôn kề vai sát cánh bên nhau ra sức đấu tranh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc; đánh đổ ách thống trị bạo tàn của thực dân, phong kiến, giành lại độc lập, tự do cho quê hương, đất nước.

Trong suốt 9 năm kháng chiến, khi hòa bình được thiết lập ở miền Bắc, tiếng súng chống Pháp - Phỉ của quân dân Hà Giang không một ngày nào ngưng và máu của đồng bào, chiến sĩ ta vẫn đổ. Từ năm 1947 đến 1962, quân dân Hà Giang đã tiêu diệt, bắt sống, gọi hàng trên 3.500 tên thổ phỉ, thu gần 5.000 súng, làm tan rã hoàn toàn các ổ, nhóm thổ phỉ lớn, nhỏ ở các vùng. Trong cuộc động viên nhân, vật lực cho tiền tuyến chống thực dân Pháp, quân dân các dân tộc Hà Giang đã đóng góp 27.500 tấn lương thực, 1 triệu 80 vạn ngày công phục vụ các chiến dịch, lớn nhất là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến đánh Mỹ, LLVT Hà Giang đã động viên, tổ chức 3 tiểu đoàn, 4 đại đội đi chiến đấu ở các chiến trường. Hàng trăm CBCS sĩ Bộ đội Biên phòng và Công an được tăng cường cho chiến trường. Trong suốt cuộc kháng chiến, có trên 11.000 thanh niên các dân tộc Hà Giang tòng quân đánh Mỹ. 100% CBCS được bổ sung cho chiến trường đều hăng hái phấn khởi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều người trở thành ''Dũng sĩ diệt Mỹ'', thành cán bộ chỉ huy cao cấp trong Quân đội. Lực lượng DQTV, DBĐV ngoài nhiệm vụ trực chiến, tuần tra, sẵn sàng chiến đấu, còn đóng góp hàng triệu ngày công đảm bảo giao thông, mở đường, phục vụ chiến đấu, làm thủy lợi, thủy điện, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Hà Giang là một trọng điểm đánh phá của đối phương, LLVT Hà Giang lúc này có quy mô và số lượng lớn nhất. Với lực lượng hùng hậu, LLVT Hà Giang đã phối hợp với các binh đoàn chủ lực của Bộ và Quân khu bảo vệ vững chắc lãnh thổ Tổ quốc.

Những năm gần đây, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh luôn thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân mà cốt lõi là thế trận lòng dân; trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc theo Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX; XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) "Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới" và Nghị định 152/NĐ-CP của Chính phủ... LLVT tỉnh luôn đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thực hiện "Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang", Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"; Cuộc vận động  "Quản lý khai thác VKTBKT tốt bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông"; các cuộc vận động trong Quân đội và của địa phương. Tích cực tham gia phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM", xây dựng và phát triển KT-XH, XĐGN, phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch họa. Đã huy động hàng vạn ngày công của CBCS tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng và khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, giúp di rời nhà dân ra khỏi vùng nguy hiểm; di giãn dân ra biên giới; xóa hàng nghìn nhà tạm; tham gia dập tắt hàng trăm vụ cháy; trồng, chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng, đạt kết quả tốt...

Năm 2018 và những năm tiếp theo, quán triệt chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự của Đảng; LLVT Hà Giang tiếp tục được xây dựng, củng cố về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đẩy mạnh tinh giản biên chế; không ngừng nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ và sức mạnh chiến đấu. Trong đó, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, luôn mài sắc ý chí chiến đấu, tuyệt đối trung thành với cấp ủy, chính quyền; nhận thức đúng đắn về âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các cấp, các ngành củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu. Phối hợp cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển KT-XH ở địa phương, góp phần hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tá Nguyễn Công Dần

(Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng - Bộ CHQS tỉnh)

.