Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 18/05/2018, 16:11 (GMT+7)

BHG - Ngày 18.5, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phong trào thi đua thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Tham dự có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đại diện, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và 11 huyện, thành phố của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn đại biểu đã dâng hương, hoa, báo công trước Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn đại biểu đã dâng hương, hoa, báo công trước Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy.

Trước buổi Lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn đại biểu đã dâng hương, hoa, báo công trước Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy: Báo cáo nêu rõ trong thời gian qua, tỉnh đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng cao. Chương trình xây dựng NTM được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ. Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh hứa sẽ tiếp tục ra sức thực hiện Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, thực hiện Tám lời Bác căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Nghiêm túc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Sau hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trở thành nội dung quan trọng trong các kỳ sinh hoạt. Công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là tự kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp và cán bộ, đảng viên đã tự giác, nêu gương để quần chúng noi theo. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm chú trọng. Công tác khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thành tích đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân phát huy nội lực, ra sức thi đua lập thành tích, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh trao Cờ thi đua cho tập thể huyện Xín Mần và xã Tiên Yên (Quang Bình) đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh trao Cờ thi đua cho tập thể huyện Xín Mần và xã Tiên Yên (Quang Bình) đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua.

Tham luận tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã tập trung đề xuất giải pháp về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang. Nhằm tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và quần chúng nhân dân…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn khẳng định: Những năm qua, các phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã có sức lan tỏa sâu rộng, với tinh thần quyết tâm “Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua…”, “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Những kết quả đạt được đã tạo tiền đề quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Để phong trào thi đua tiếp tục diễn ra sôi nổi, rộng khắp và đạt được nhiều kết quả hơn nữa. Đồng chí Thào Hồng Sơn yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, địa phương cần tập trung vào những công việc cụ thể như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang gắn với việc thực hiện các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng khen thưởng “Đúng người, đúng việc”, những tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Quan tâm xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phát huy sự gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Chú trọng triển khai thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng và kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu. Đổi mới nội dung, hình thức công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng tập trung phát hiện, cổ vũ, quảng bá, nhân rộng những mô hình hiệu quả, những gương điển hình tiên tiến với phương châm gắn xây với chống, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh đã trao Cờ thi đua cho 2 tập thể gồm huyện Xín Mần và xã Tiên Yên (Quang Bình) đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình cũng đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong "Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang".

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong "Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang".

Tin, ảnh: Phi Anh

.