Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về Chương trình Xây dựng Nông thôn mới

Thứ Ba, 15/05/2018, 08:36 (GMT+7)

BHG - Chiều 14.5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND tỉnh nhằm nắm bắt kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới (NTM) từ năm 2015 đến đầu năm 2018. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và Thường trực UBND 11 huyện, thành phố…

Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM sát với điều kiện, nguồn lực của địa phương, với phương châm “việc dễ làm trước, khó làm sau”, “cần ít tiền làm trước, nhiều tiền làm sau”. Tỉnh có các cơ chế, chính sách đặc thù để tạo quyền chủ động cho các huyện, xã và cộng đồng dân cư lồng ghép các chương trình, dự án, qua đó đã sử dụng, huy động hiệu quả nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước cho xây dựng NTM. Từ năm 2016 đến nay, các tổ chức, cá nhân, người dân đã tham gia đóng góp cho xây dựng NTM ước khoảng trên 42 tỷ đồng. Tính đến tháng 5.2018, toàn tỉnh có 23 xã/177 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; có 6 xã đạt từ 11 - 15 tiêu chí; 21 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 125 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; dự kiến đến hết năm 2018 có thêm 10 xã được công nhận đạt tiêu chí xây dựng NTM… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cấp huyện, xã có nơi chưa quyết liệt, nhất là đối với các xã không nằm trong kế hoạch công nhận đạt chuẩn NTM; nhiều quy định, tiêu chí của xây dựng NTM chưa phù hợp với điều kiện ở địa phương; tỷ lệ hộ nghèo ở nhiều xã còn cao, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp gây khó khăn cho việc huy động nguồn lực trong dân; nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM toàn tỉnh còn cao (hết năm 2017 còn nợ trên 63 tỷ đồng với 185 công trình)…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo các ngành, cấp thường xuyên tổ chức các buổi giao ban nhằm đánh giá những mặt làm được, chưa làm được trong xây dựng NTM, qua đó có giải pháp thực hiện cụ thể, rõ từng việc; quan tâm rà soát, điều chỉnh bổ sung công tác quy hoạch, nhất là việc quy hoạch nhà ở, cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn cho sát thực tế; tập trung huy động nguồn lực, ưu tiên bổ sung nguồn vốn cho các xã nằm trong kế hoạch đạt tiêu chí NTN năm 2018; triển khai hiệu quả Đề án 1 triệu tấn xi măng để đầu tư làm đường giao thông liên thôn, xã; quan tâm cân đối nguồn vốn từ ngân sách cấp tỉnh cho huyện, xã để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM. Đối với các huyện có xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn xây dựng NTM năm 2018, cần có đánh giá cụ thể các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, giáo dục, tránh thành tích. Cùng đó, UBND tỉnh cần chỉ đạo các huyện, thành phố sớm phân bổ nguồn vốn sự nghiệp cho đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

                                                      Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC  

.