123
Công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành; các cơ quan T.Ư tại tỉnh và UBND các huyện, thành phố - Báo Hà Giang điện tử

Công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành; các cơ quan T.Ư tại tỉnh và UBND các huyện, thành phố

Thứ Hai, 28/05/2018, 14:52 (GMT+7)

BHG - Ngày 28.5, tại phiên họp tháng 5.2018, UBND tỉnh đã Công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban ngành; các cơ quan Trung ương tại tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Theo Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 29.9.2017 của UBND tỉnh, Chỉ số CCHC được xây dựng riêng cho 4 nhóm gồm: các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cơ quan trung ương tại địa phương; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã. Mỗi cơ quan, đơn vị được đánh giá, so sánh trên cùng một nhóm. Chỉ số CCHC các sở, ngành của tỉnh được đánh giá 8 lĩnh vực, 30 tiêu chí và 79 tiêu chí thành phần; Chỉ số CCHC các cơ quan TƯ tại địa phương được đánh giá 8 lĩnh vực, 26 tiêu chí và 66 tiêu chí thành phần; cấp huyện được đánh giá 8 lĩnh vực, 35 tiêu chí và 94 tiêu chí thành phần. Thẩm quyền đánh giá Chỉ số CCHC cấp xã thuộc Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Biểu đồ nội dung Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước của các huyện, thành phố
Biểu đồ xếp hạng Chỉ sô CCHC năm 2017 của các huyện, thành phố

Việc đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần để xác định Chỉ số CCHC được thực hiện theo 2 phương pháp chấm điểm nội dung và chấm điểm điều tra xã hội học. Điểm nội dung, các cơ quan, đơn vị tự đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC theo các lĩnh vực tương ứng với tiêu chí, thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC; sau khi có kết quả, trên cơ sở kiểm tra, theo dõi và tài liệu kiểm chứng, Hội đồng thẩm định sẽ tổ chức thẩm định để xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị. Về điểm xã hội học, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng bộ câu hỏi điều tra, nội dung câu hỏi tương ứng với các tiêu chí, tiêu chí thành phần của từng nhóm cơ quan, đơn vị.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2017, 100% các cơ quan, đơn vị xếp loại tốt trở lên; các đơn vị đạt Xuất sắc ở các nhóm là: Sở Giao Thông vận tải và Công thương; Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh; huyện Mèo Vạc và Xín Mần.

Tin, ảnh: Lê Lâm

.