Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" năm 2018

Thứ Hai, 16/04/2018, 14:31 (GMT+7)

BHG - Ngày 16.4, tại hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” năm 2018 cho cán bộ trực tiếp làm đầu mối, cán bộ chuyên môn và bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” thuộc các sở, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, các cán bộ, công chức được nghiên cứu, phổ biến những điểm mới trong quy định pháp luật về kiểm soát TTHC; cách lập danh mục TTHC đơn giản, giải quyết và trả kết quả ngay cho cá nhân, tổ chức; rà soát, đánh giá và công bố danh mục TTHC; xây dựng quy trình liên thông, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC; đánh giá sự phù hợp của TTHC với triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3và mức độ 4; hướng dẫn nghiệp vụ công khai TTHC; chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC; phần mềm “một cửa” điện tử dùng chung trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham gia thảo luận, chia sẻ khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện cải cách TTHC tại mỗi cơ quan, đơn vị…

Buổi tập huấn giúp các cán bộ, công chức nắm vững các quy định, bước triển khai, giải quyết các TTHC liên quan đến nhiều lĩnh vực, qua đó giúp nâng cao năng lực nghiệp vụ, thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ kiểm soát, giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

       Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

.