Tăng cường giám sát "Nói đi đôi với làm" ở Đảng bộ huyện Vị Xuyên

Thứ Năm, 05/04/2018, 08:53 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát "Nói đi đôi với làm", BTV Huyện ủy Vị Xuyên đã xây dựng kế hoạch, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tới 100% chi, Đảng bộ trực thuộc và các đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò của từng đồng chí cấp ủy viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, từng bước xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Vị Xuyên tham gia vệ sinh môi trường tại xã Việt Lâm.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Vị Xuyên tham gia vệ sinh môi trường tại xã Việt Lâm.

Đảng bộ huyện Vị Xuyên hiện có 7.580 đảng viên. Hầu hết cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là những điều kiện thuận lợi trong lãnh, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy.

BTV Huyện ủy đã ban hành Quy định số 03, ngày 25.5.2017 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ở 3 đối tượng gồm: 14 đồng chí thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, 574 đồng chí thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý và 1.317 đồng chí thuộc diện BTV Đảng ủy quản lý. Ban hành Quyết định phân công giám sát thường xuyên của cá nhân ủy viên BTV Huyện ủy đối với cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn và ủy viên BCH Huyện ủy đối với thôn, bản, tổ dân phố; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ. Chỉ đạo Đảng ủy cơ sở tổ chức 24 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03 đến toàn thể đảng viên.

Trong năm 2017, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 45 tổ chức cơ sở Đảng và 740 đảng viên, có 105 đồng chí cấp ủy viên các cấp. Giám sát theo Điều 30 (Điều lệ Đảng) đối với 45 tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới và 390 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát theo Điều 32 (Điều lệ Đảng) đối với 5 tổ chức cơ sở Đảng và 51 đảng viên; trong đó, có 8 cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên là cấp ủy viên các cấp đã có bước chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ, có phương án, chương trình kế hoạch cho từng việc, từng lĩnh vực cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên sâu sát cơ sở và có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

Về kết quả thực hiện theo 7 nhóm nội dung trong Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy, năm 2017, BTV Huyện ủy Vị Xuyên đã ban hành được 3 nghị quyết, 251 thông báo kết luận, 4 chỉ thị, 30 chương trình, 55 kế hoạch, 6 đề án, 6 hướng dẫn và 1.177 các văn bản chỉ đạo khác. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tạo đột phá trong chỉ đạo sản xuất, vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của T.Ư, của tỉnh về phát triển KT - XH ở địa phương. Cụ thể, hỗ trợ 102 hộ vay theo Nghị quyết số 47 HĐND tỉnh với số tiền gần 8,3 tỷ đồng; Nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh, đã giải ngân 224 hồ sơ với số tiền gần 25 tỷ đồng; hỗ trợ chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại; hỗ trợ phục hồi diện tích cam Sành; liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh…

Cấp ủy viên từ huyện đến cơ sở đã cụ thể hóa chương trình công tác năm, quý, tháng thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách gắn với đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Đặc biệt chú trọng công tác cải cách hành chính, triển khai đồng bộ trên 6 nội dung cải cách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc. Hiện nay, toàn huyện có 25 trang thông tin điện tử, 24 điểm cầu trực tuyến đến các xã, thị trấn. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, kịp thời giải quyết các vụ việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương. Năm qua, đã kiểm tra tài chính 4 đơn vị, thanh tra 40 đơn vị, qua kiểm tra phát hiện sai phạm, kiến nghị thu nộp ngân sách số tiền trên 479 triệu đồng.

Đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên cho biết: BTV Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo cấp ủy viên các cấp đặc biệt sâu sát cơ sở, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm ở cơ sở. Huyện ủy Vị Xuyên đã đổi mới cách thức xây dựng nghị quyết, cải tiến việc chỉ đạo thực hiện theo hướng tập trung, kiên quyết, dứt điểm và hiệu quả. Đẩy mạnh đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, từ đó thúc đẩy KT - XH địa phương phát triển. 

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.