Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng), lần thứ III – Năm 2018

Thứ Ba, 17/04/2018, 09:47 (GMT+7)

BHG - Ngày 11.4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1635- CV/BTC, về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), lần thứ III – Năm 2018. Dưới đây là toàn văn Kế hoạch và Thể lệ tổ chức Giải báo chí.

>>Xem Kế hoạch Giải báo chí

.