Hội nghị trực tuyến Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Quý I - 2018

Thứ Sáu, 06/04/2018, 16:36 (GMT+7)

BHG - Ngày 6.4, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) – Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức Hội nghị Trực tuyến với các huyện, thành phố nhằm đánh giá kết quả hoạt động Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II, năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu kết luận hội nghị.

Trong quý I, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chị thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đến Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh cấp huyện, thành phố, các hội, đoàn thể nhận ủy thác và các ngành liên quan. Trong đó chú trọng công tác tham mưu chuyển nguồn vốn ủy thác địa phương qua Ngân hàng CSXH cho vay; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng CSXH trên địa bàn. Kết quả hoạt động tín dụng trong Quý I, với tổng nguồn vốn đạt gần 2.500 tỷ đồng; tăng 61 tỷ đồng so với cuối năm 2017. Trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt hơn 130 tỷ đồng; chiếm 5,3% tổng nguồn vốn; giảm 4,7 tỷ đồng so với đầu năm; huy động tiền gửi thông qua Tổ tiết kiệm vay vốn đạt hơn 37 tỷ đồng, tăng 1,8 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay đạt trên 220 tỷ đồng, cho hơn 25.700 lượt hộ vay vốn, tập trung vào cho vay hộ nghèo, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Tổng dư nợ đạt gần 2.490 tỷ đồng, tăng 57 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 39% nguồn vốn được Trung ương phân bổ, tỷ lệ tăng trưởng đạt 2,4%. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,28% tổng dư nợ. Trong Quý I các cấp, các ngành thành viên cũng đã thực hiện trình hồ sơ xử lý rủi ro, khoanh nợ 165 triệu đồng/ 4 món, xóa nợ 874 triệu đồng/79 món.

Hội nghị cũng đã thảo luận, phân tích làm rõ những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng CSXH trên địa bàn, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động trong Quý II, năm 2018, phấn đấu giải ngân đạt 100% nguồn vốn được Trung ương phân bổ, tỷ lệ thu lãi đạt 100% kế hoạch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh và các huyện, thành phố: Tập trung chuyển nguồn ủy thác trong tháng 4; quán triệt tuyên truyền đến cơ sở nội dung Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng, kế hoạch triển khai Chỉ thị Ban hành kèm theo Quyết định 401 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức thực hiện thành công chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH đến năm 2020; giao cho Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh thành lập Đoàn công tác làm việc với các xã có tỷ lệ nợ quá hạn còn cao, chất lượng tín dụng thấp, qua đó có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn; đổi mới công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu và nắm bắt được chính sách tín dụng Ngân hàng CSXH, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm vay vốn, tham mưu cho UBND tỉnh thí điểm cho vay đối tượng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Giang, ban hành quy trình cho vay đảm bảo đúng quy định. Trưởng Ban đại diện các huyện chủ động, tích cực xuống các xã, đặc biệt các xã có nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng có tỷ lệ vay vốn thấp, đưa chỉ tiêu tín dụng chính sách vào chỉ tiêu thi đua hàng năm, nhằm nâng mức tăng trưởng tín dụng. Phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong việc tuyên truyền, giúp cho hộ nghèo tiếp cận được các chính sách tín dụng, phát huy tối đa chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với chương trình tín dụng thông qua Ngân hàng CSXH, giúp người dân có điều kiện vay vốn phát triển kinh tế - XĐGN.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

.