123
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội Nhà báo Việt Nam năm 2018 - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội Nhà báo Việt Nam năm 2018

Thứ Ba, 17/04/2018, 16:05 (GMT+7)

BHG - Ngày 17.4, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Minh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Bình Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương cùng hơn 500 nhà báo đại diện Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong cả nước, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Báo QĐND)

Năm 2017, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự cố gắng nỗ lực, đồng thuận của các cấp Hội và toàn thể hội viên, Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Nội dung trọng tâm chỉ đạo hoạt động là rà soát bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ hội viên, tập trung khắc phục những điểm yếu, hạn chế trong hoạt động báo chí và công tác Hội nhằm thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Các cấp Hội từ trung ương đến địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động và sáng tạo, phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động của tổ chức Hội. Nhờ vậy, có những hoạt động với tầm quy mô lớn như các sự kiện trong vai trò Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN, Hội báo toàn quốc, các hoạt động xã hội từ thiện… đã thành công tốt đẹp. Thông qua công tác đổi thẻ hội viên giai đoạn 2016 – 2021 đã cơ bản rà soát, kiện toàn bộ máy, sàng lọc đội ngũ hội viên, góp phần nâng cao chất lượng hội viên về mọi mặt… Năm 2018, các cấp Hội tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới...

Đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2018.
Đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2018. (Ảnh: Báo Môi trường)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự đóng góp hiệu quả của giới báo chí và tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận những nỗ lực và sự đóng góp quan trọng của báo chí, của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng; quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện để báo chí phát triển và mong muốn đội ngũ người làm báo không ngừng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang và cao cả của mình, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhiệm vụ của Hội Nhà báo là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ. Có như thế thì Hội Nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng”. Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh và phức tạp, đất nước nói chung và hoạt động báo chí nói riêng đang đứng trước những thách thức không nhỏ. Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó công nghệ thông tin và truyền thông phát triển rất nhanh, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội, do vậy các cơ quan báo chí phải nhận thức rõ những xu thế mới là: Thông tin có tính tương tác trực tiếp, thông tin điện tử với mô hình truyền thông đa phương tiện sẽ tiếp tục phát triển mạnh nên báo chí phải chủ động, đổi mới để có bước phát triển theo hướng này. Các cơ quan báo chí và người làm báo cần tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó, cần giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nêu cao tinh thần cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ vào cuộc sống. Báo chí cũng cần tích cực lắng nghe từ cơ sở, phát hiện những nhân tố mới, mô hình hay, đúc kết kinh nghiệm tốt, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tăng cường công tác đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình đất nước phát triển và hội nhập sâu rộng với quốc tế. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Hội Nhà báo Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, động viên, cỗ vũ người làm báo hoàn thành tốt trọng trách của mình, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Chú trọng công tác chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có tính chiến đấu, có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng học tập, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, cập nhật công nghệ làm báo hiện đại, để có những tác phẩm báo chí thấm đẫm tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tính nhân văn, nghiêm túc thực hiện Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam.

Nhân dịp này, 33 tập thể và 152 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội đã được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ và Bằng khen.

Trước đó, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Hội cho cán bộ, hội viên của Hội Nhà báo 63 tỉnh, thành phố và các Liên Chi hội trên địa bàn toàn quốc.

 PV

.