Hội nghị sơ kết công tác Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh Quý I, năm 2018

Thứ Sáu, 06/04/2018, 21:20 (GMT+7)

BHG - Ngày 6.4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh tổ chức Hội nghị sơ kết Quý I, năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các đồng chí thành viên BCĐ.

Trong Quý I, BCĐ các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện quy trình bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn kết luận tại Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn kết luận tại Hội nghị

BCĐ cấp tỉnh tham mưu cho BTV Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội đặc thù đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH năm 2018, đẩy mạnh sản xuất vụ Xuân, phát triển mô hình HTX kiểu mới, Chương trình xây dựng Nông thôn mới, phát triển du lịch, củng cố nâng cao chất lượng giáo dục, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của BCĐ còn nhiều hạn chế như: Công tác cải cách hành chính chưa đồng bộ; triển khai một số dự án đầu tư còn chậm; công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn; chất lượng sinh hoạt chi bộ một số nơi chưa cao; một số cơ quan, doanh nghiệp được phân công phụ trách xã khó khăn chưa thường xuyên bám nắm địa bàn, cơ sở, chưa tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã trong phát triển KT – XH; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm chưa đi vào chiều sâu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Một số chi bộ duy trì sinh hoạt đều đặn nhưng chất lượng chưa cao; chưa phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình; hoạt động các hội đoàn thể ở cấp xã, thôn chưa phát huy hiệu quả; nhiều mô hình kinh tế chưa được nhân rộng; việc phát triển chăn nuôi chưa trở thành hàng hóa; cán bộ cấp xã ít sâu sát cơ sở.

Kết luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp ý kiến thảo luận, bổ sung số liệu, thông tin để hoàn thiện báo cáo. Về nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II, BCĐ tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo chuẩn bị các nội dung tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020; hoàn thiện các chương trình, đề án triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 6 Khóa XII; đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới, đề án một triệu tấn xi - măng, nửa triệu con đại gia súc; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì sỹ số học sinh; cơ chế, chính sách cho cán bộ thôn, bản; có tờ trình BTV Tỉnh ủy cho chủ trương để kiện toàn lại BCĐ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, điều chỉnh lại quy chế hoạt động của BCĐ hướng vào một số nội dung trọng tâm.

Tin, ảnh: AN GIANG

 

.