HĐND huyện Đồng Văn đổi mới hoạt động giám sát

Thứ Năm, 12/04/2018, 09:12 (GMT+7)

BHG - Giám sát (GS) là một trong những chức năng chủ yếu của Hội đồng nhân dân (HĐND). Thực tiễn hoạt động trong năm 2017 của HĐND huyện Đồng Văn cho thấy đã có nhiều cố gắng trong công tác GS việc thi hành Hiến pháp, luật và các nghị quyết của HĐND. Kết quả hoạt động GS có tác dụng tích cực trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương.

Nói về những đổi mới trong hoạt động GS, đồng chí Ly Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đồng Văn cho biết: Căn cứ Nghị quyết về chương trình GS của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện tổ chức thực hiện thông qua hình thức lựa chọn nội dung, đối tượng và địa điểm GS; điều hoà GS giữa Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND huyện theo quy định của luật và sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Hoạt động GS của HĐND huyện được GS trực tiếp tại cơ sở và có kết hợp GS gián tiếp thông qua báo cáo để tổng hợp đánh giá toàn diện, sát với thực tế. Các cuộc GS được tổ chức đúng quy trình từ khâu ra quyết định thành lập đoàn, xây dựng kế hoạch, đề cương đến việc việc tổ chức triển khai GS tại các cơ quan, đơn vị. Qua 13 cuộc GS, khảo sát trong năm 2017, Thường trực và các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện đã có những kiến nghị về những vướng mắc, hạn chế tồn tại trong thực hiện công tác quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước trên các lĩnh vực KT- XH; cơ bản các kiến nghị đã được các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng chịu sự GS nghiêm túc tiếp thu, khắc phục.

Xác định hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp là nội dung quan trọng trong hoạt động GS việc thực hiện lời hứa của các thành viên UBND huyện trước HĐND huyện. Do vậy, nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực quan trọng, bức xúc được cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Qua chất vấn cho thấy còn nhiều vấn đề bất cập được phát hiện qua hoạt động GS, tái GS của HĐND huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri. Việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đã tạo hiệu ứng tích cực, thủ trưởng các đơn vị, ngành liên quan đã nghiêm túc tổ chức thực hiện sau trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện. Trong đó, có nội dung tháo gỡ khó khăn trong trùng tu Phố cổ Đồng Văn; giải quyết tình trạng công dân trên địa bàn chưa có Chứng minh thư nhân dân hoặc đã có nhưng bị mất, hỏng, hết hạn sử dụng; công tác cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng; tháo gỡ khó khăn thực hiện Nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh về hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển chăn nuôi trên địa bàn…

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND huyện Đồng Văn, Ly Mí Vàng cho biết thêm, hoạt động của HĐND huyện nói chung, hoạt động GS nói riêng trong thời gian qua còn bộc lộ hạn chế như: Một số đại biểu chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm trong giải đáp những vướng mắc mà cử tri quan tâm; chưa quan tâm nghiên cứu luật, các văn bản dưới luật, hướng dẫn của cấp trên nên việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu chưa có chiều sâu; một số đại biểu HĐND huyện công tác ở cơ sở ít có điều kiện tiếp xúc với nhiều thông tin mới...

Với sự đổi mới toàn diện, cùng những giải pháp đồng bộ; tin tưởng,  hoạt động của HĐND huyện Đồng Văn trong năm 2018, nhất là hoạt động kiểm tra, GS sẽ có những bước chuyển biến tích cực, tạo được niềm tin và là “cầu nối” giữa Đảng với cử tri.

HOÀNG NGỌC

.