123
Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Xây dựng và Sở Giao thông - vận tải - Báo Hà Giang điện tử

Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Xây dựng và Sở Giao thông - vận tải

Thứ Ba, 13/03/2018, 15:09 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Quyết định số 2783/QĐ-UBND của UBND tỉnh, sáng 13.3 Đoàn kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính (KL, KCHC) của tỉnh đã đến kiểm tra đột xuất việc chấp hành KL, KCHC tại Sở Xây dựng và Sở Giao thông - vận tải.

Đoàn kiểm tra chấp hành KL, KCHC của tỉnh kiểm tra đột xuất tại Sở Xây dựng.
Đoàn kiểm tra chấp hành KL, KCHC của tỉnh kiểm tra đột xuất tại Sở Xây dựng.

Quyết định số 2783/QĐ-UBND được Chủ tịch UBND tỉnh ký và ban hành ngày 21/12/2017 về thành lập Đoàn kiểm tra chấp hành KL, KCHC đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) của tỉnh. Với hình thức kiểm tra đột xuất việc thực hiện các nội dung: Quy chế văn hóa công sở theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg và chấp hành Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của CB, CCVC Nhà nước; thực hiện Quy tắc ứng xử; Chỉ thị 02/CT-UBND của UBND tỉnh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; Thông tư 05 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn biển tên cơ quan hành chính Nhà nước. Qua kiểm tra, hầu hết CB, CCVC thuộc 2 đơn vị đã chấp hành tương đối tốt quy định về đeo thẻ CCVC, gắn biển tên phòng làm việc, không có hiện tượng quảng cáo thương mại, sử dụng đồ uống có cồn tại công sở... Đối với việc chấp hành giờ giấc làm việc, tại thời điểm kiểm tra 7 giờ 30 phút, không ghi nhận trường hợp đi làm muộn. Tuy nhiên, việc gắn biển tên chức danh CB, CCVC ở nhiều phòng của 2 đơn vị vẫn chưa được chấp hành nghiêm túc và chưa niêm yết danh sách CB, CCVC trong phòng theo quy định.

Làm việc với Ban Giám đốc 2 Sở, Đoàn kiểm tra chấp hành KL, KCHC của tỉnh đã thông báo cho các đơn vị về kết quả kiểm tra. Bên cạnh đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành KL, KCHC của 2 đơn vị. Qua đó, yêu cầu các đơn vị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề còn thiếu, tiếp tục chỉ đạo CB, CCVC thực hiện tốt giờ giấc làm việc nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng thực thi công vụ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 Sở đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, đóng góp của các thành viên trong Đoàn kiểm tra và nêu lên một số kiến nghị có nội dung liên quan. Đối với những kiến nghị của 2 đơn vị, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp và báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian tới. 

Tin, ảnh: Văn Long

.