123
Triển khai công tác Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 - Báo Hà Giang điện tử

Triển khai công tác Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Thứ Ba, 06/02/2018, 15:01 (GMT+7)

BHG – Sáng 6.2, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Trong năm qua, Hội đồng PBGDPL các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đảm bảo 100% thôn, bản, tổ dân phố có ít nhất 1 Tổ hòa giải. Nội dung, hình thức PBGDPL, hòa giải ở cơ sở phù hợp với từng đối tượng gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng hòa giải viên được quan tâm, phát huy được vai trò trong giải quyết các tranh chấp ngay tại cơ sở. Năm 2017, các Tổ hòa giải của tỉnh tiến hành hòa giải 2.034 vụ, tỷ lệ hòa giải thành công chiếm trên 82%. Công tác thẩm định nội dung các bản hương ước, quy ước, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được tuân thủ theo quy định của pháp luật. Toàn tỉnh đã xây dựng được 2.071 Quy ước/2.071 thôn, bản, tổ dân phố, trong đó có 1.791 Quy ước được phê duyệt, 278 Quy ước chưa được phê duyệt… Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp PBGDPL trên địa bàn tỉnh còn có hạn chế như: Hoạt động phối hợp giữa thành viên của hội đồng các cấp chưa được thường xuyên; tủ sách, ngăn sách pháp luật chưa phát huy hiệu quả, chưa thu hút được nhiều người đến tìm hiểu. Biên chế cán bộ quản lý Nhà nước, tham mưu công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp tập trung, chủ động xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phù hợp với đặc thù từng địa phương; tiếp tục thực hiện các chương trình, nội dung PBGDPL theo giai đoạn 2017 - 2022, khắc phục ngay những hạn chế còn tồn tại. Nâng cao trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong hội đồng; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, hòa giải viên cơ sở. Chú trọng xây dựng tủ sách, ngăn sách pháp luật; thực hiện tốt việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

                                                         Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

.