123
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác CCHC năm 2017 - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác CCHC năm 2017

Thứ Năm, 08/02/2018, 14:54 (GMT+7)

BHG - Sáng 8.2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (BCĐ CCHC) của Chính phủ phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành tổng kết công tác CCHC năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ CCHC của Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, thành viên BCĐ CCHC của tỉnh.

Năm 2017, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp tốt của các thành viên BCĐ đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, góp phần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa giấy tờ công dân đã có những bước tiến rõ rệt, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT của các bộ, ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Hầu hết các Bộ, cơ quan ngang Bộ có cung cấp thủ tục hành chính đều đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 926 dịch vụ, trong đó, mức độ 3 là 549 dịch vụ, mức độ 4 là 377 dịch vụ. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hầu hết đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên với 13.830 dịch vụ mức độ 3, 4…

Đối với tỉnh ta, năm 2017 công tác CCHC đã được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh có 10 sở, ngành chuyển bộ phận giao dịch thủ tục hành chính về làm việc tại Trung tâm hành chính công. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng CNTT, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động đã thay đổi căn bản quy trình, tiết kiệm và nâng cao công tác quản trị văn phòng. Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả được thực hiện đúng quy trình. Trong năm, các sở, ngành tiếp nhận trên 27.400 hồ sơ và đã giải quyết được 26.700 hồ sơ, đạt 97,6%.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ trướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận những đóng góp của thành viên BCĐ CCHC Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương trong công tác CCHC năm 2017. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế như: Tổ chức bộ máy một số nơi còn cồng kềnh; một bộ phận công chức không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác CCHC; thể chế, chính sách áp dụng vào thực tiễn còn chậm… Đồng chí đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính; triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ và có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần cùng Chính phủ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo.

NGUYỄN PHƯƠNG

.