123
Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm việc với xã Tiên Nguyên - Báo Hà Giang điện tử

Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm việc với xã Tiên Nguyên

Thứ Năm, 08/02/2018, 14:22 (GMT+7)

BHG - Ngày 7.2, Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã làm việc với cấp ủy, chính quyền xã Tiên Nguyên (Quang Bình) theo sự phân công của BTV Tỉnh ủy. Cùng dự có lãnh đạo Huyện ủy Quang Bình.

Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Tiên Nguyên đã tập trung lãnh chỉ đạo chấn chỉnh, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên. Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của của Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI-XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)… đã đạt được những kết quả nhất định. Tổng giá trị sản phẩm sản xuất nông nghiệp đạt hơn 70 tỷ đồng (tăng hơn 5% so với năm trước), thu nhập bình quân trên 15 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Hầu Văn Lý đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và sự đầu tư phát triển giao thông, du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới, xã Tiên Nguyên cần phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, vận dụng sáng tạo các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên phù hợp với thực tế của địa phương; chú trọng quan tâm công tác bảo vệ rừng, phát triển sản xuất, chăn nuôi kết hợp liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm; làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, xã Tiên Nguyên đã đề xuất một số vấn đề về đầu tư điện lưới, đường bê tông cho một số thôn, xây dựng điểm trường, bếp ăn cho học sinh bán trú và hệ thống thủy lợi tưới tiêu phục vụ cho phát triển nông nghiệp và sản xuất trên địa bàn xã.

Trung Thực

.