123
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn giám sát công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Sở Tài chính - Báo Hà Giang điện tử

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn giám sát công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Sở Tài chính

Thứ Ba, 09/01/2018, 15:37 (GMT+7)

BHG - Thực hiện chương trình giám sát công tác xây dựng Đảng theo phân công của BTV Tỉnh ủy, sáng 9.1, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi giám sát công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Sở Tài chính. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Đảng bộ Sở Tài chính có 5 Chi bộ trực thuộc với 62 đảng viên. Năm 2017, Đảng bộ đã tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho trên 300 lượt cán bộ, đảng viên; căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy đã xác định nội dung, việc làm cụ thể gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương trước tập thể và cán bộ công chức để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm túc việc “nói đi đôi với làm”; công khai, minh bạch, tiết kiệm trong quản lý tài chính – ngân sách; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương tài chính; tập trung thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính và chất lượng thực thi công vụ. Thực hiện tốt vai trò người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu; thực hiện tốt việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chi bộ đối với các tổ chức đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành 19 Nghị quyết thuộc lĩnh vực quản lý tài chính; tham mưu giải quyết trên 420 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tăng cường quản lý, điều hành dự toán thu, chi ngân sách. Năm 2017, Đảng bộ đã kết nạp 4 quần chúng ưu tú vào Đảng; có 4/5 Chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1/5 Chi bộ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị Đảng bộ Sở Tài chính cần quán triệt đầy đủ đến cán bộ, đảng viên các Nghị quyết của cấp trên; đổi mới phương pháp quán triệt và phải kèm theo xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về nói đi đôi với làm; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, cần đổi mới toàn diện công tác quản lý tài chính, tài sản trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2018 nhiệm vụ thu ngân sách sẽ rất khó khăn, do đó, Sở Tài chính cần tiết kiệm chi một cách hiệu quả; hạn chế bổ sung dự toán; xác định giải pháp cụ thể để tháo gỡ những hạn chế trong năm 2017; rà soát, đánh giá lại công tác thu ngân sách trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh rà soát lại đội ngũ kế toán ở các trường học và các xã để sắp xếp hợp lý; xây dựng lộ trình bố trí, sắp xếp đội ngũ kế toán dư thừa; tiến hành tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho kế toán; xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ giáo dục; rà soát các cơ chế, chính sách, Nghị quyết đã ban hành và có đề xuất xem xét lại một cách hợp lý; tính toán phương án cân đối ngân sách một cách cụ thể; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các công trình đầu tư giãn hoãn và dừng thi công để tập trung trong công tác quản lý; tăng cường quản lý chi tiêu ở các đơn vị sự nghiệp, nhất là các đơn vị tự chủ của ngành Y tế; đảm bảo nhiệm vụ chi và chi hiệu quả cho các chương trình trọng tâm; quan tâm thu hút cán bộ trẻ có năng lực, trình độ chuyên môn cao; cần tự nâng cao trình độ và có sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ…

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.