123
Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thống kê năm 2018 - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thống kê năm 2018

Thứ Sáu, 12/01/2018, 09:42 (GMT+7)

BHG - Ngày 11.1, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thống kê năm 2018. Đến dự có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra (BCĐ TĐT) tỉnh; lãnh đạo Tổng Cục thống kê và một số sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo và Chi cục Thống kê các huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hà Thị Minh Hạnh trao tặng Huy hiệu vì sự phát triển tỉnh Hà Giang của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 cá nhân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hà Thị Minh Hạnh trao tặng Huy hiệu vì sự phát triển tỉnh Hà Giang của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 cá nhân

Năm qua, Cục Thống kê tỉnh đã thực hiện thành công TĐT kinh tế năm 2017, là cuộc điều tra lớn, có phạm vi rộng, chỉ tiêu điều tra tập trung thu thập thông tin về loại hình sở hữu, lực lượng lao động, thu nhập, trình độ chuyên môn; trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin ở các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, tôn giáo trên địa bàn tỉnh... Theo kết quả tổng hợp sơ bộ, trên địa bàn tỉnh có 26.663 cơ sở kinh tế, tăng 23% so với kết quả điều tra năm 2012. Trong đó, có 1.135 doanh nghiệp, hợp tác xã; 2.127 đơn vị hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, hiệp hội; số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể là 23.367 cơ sở. Tổng số lao động là 100.504 người, số lượng lao động nữ chiếm 43,73%. Bên cạnh đó, Cục Thống kê tỉnh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác như: tiếp tục triển khai, phổ biến Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 tầm nhìn 2030; triển khai thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh; xây dựng phương án, tổ chức điều tra thu thập thông tin tính thu nhập bình quân phân theo huyện, thành phố theo kế hoạch của UBND tỉnh… Cung cấp thông tin thống kê phục vụ kịp thời công tác quản lý điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Năm 2018, ngành đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã; Triển khai công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; phục vụ địa phương chuẩn bị số liệu đánh giá giữa nhiệm kỳ…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hà Thị Minh Hạnh đề nghị ngành Thống kê tiếp tục nghiên cứu đánh giá lại quá trình thực hiện cuộc TĐT để rút kinh nghiệm. Tham mưu cho BCĐ TĐT kinh tế tỉnh biên tập các ấn phẩm phân tích kết quả TĐT và tăng cường phổ biến đến các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin. Tiếp tục bảo đảm thông tin KT – XH, nâng cao chất lượng, số lượng các báo cáo thống kê, phản ánh xác thực tình hình địa phương; quan tâm đến phân tích, đánh giá, dự báo, tham mưu cho tỉnh trong chỉ đạo, điều hành. Triển khai các giải pháp nhằm đa dạng hóa các hình thức phổ biến và cung cấp thông tin thống kê cho mọi đối tượng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác thống kê đi vào cuộc sống. Đồng thời, quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Huy hiệu vì sự phát triển tỉnh Hà Giang cho 12 cá nhân và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong TĐT kinh tế năm 2017; các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2017 được Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh khen thưởng.

Tin, ảnh: Lê Hải

.