HĐND thành phố Hà Giang, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Thứ Ba, 09/01/2018, 07:59 (GMT+7)

BHG - Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021”, năm 2017, hoạt động của HĐND thành phố Hà Giang có nhiều đổi mới về nội dung, hoạt động. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp, hội nghị; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo phương châm thiết thực, hiệu quả. Diễn đàn “Chiều thứ Sáu nghe dân nói” – Kênh thông tin quan trọng giữa người dân và cấp ủy, chính quyền thành phố thường xuyên được tổ chức nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; tăng cường trách nhiệm và sự quan tâm giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Năm 2017, hoạt động của HĐND thành phố đã bám sát và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra; tập trung triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021”. Thường trực, các ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra như: Tổ chức thành công các kỳ họp trong năm; tổ chức các phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp đạt hiệu quả cao; thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân... Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; duy trì việc tổ chức Diễn đàn “Chiều thứ Sáu nghe dân nói” tại các xã, phường ngày càng có hiệu quả.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Giang giám sát hoạt động tại lò giết mổ gia súc tập trung.
Đại biểu HĐND thành phố Hà Giang giám sát hoạt động tại lò giết mổ gia súc tập trung.

Thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021”, HĐND thành phố Hà Giang  đặc biệt chú trọng công tác giám sát, khảo sát, kiểm tra theo Nghị quyết HĐND và Kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy. Năm 2017, Thường trực, các Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND thành phố tổ chức 26 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát, trong đó có 2 cuộc tái giám sát. Các cuộc giám sát được thực hiện trực tiếp tại cơ sở và kết hợp giám sát gián tiếp qua báo cáo để tổng hợp đánh giá toàn diện, sát với tình hình thực tiễn; nội dung giám sát chuyên đề tập trung vào các vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm như quản lý đất đai, quản lý đô thị… Các cuộc giám sát được tổ chức đúng quy trình từ khâu ra quyết định thành lập đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch, đề cương và báo cáo kết quả giám sát cũng như việc tổ chức triển khai giám sát tại các cơ quan, đơn vị đều được tiến hành nghiêm túc, đúng trình tự. Qua giám sát, khảo sát Thường trực HĐND thành phố đã đề xuất, kiến nghị 17 vấn đề với Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố xem xét giải quyết. Qua theo dõi, đôn đốc, có 15 kiến nghị đã được giải quyết, 2 kiến nghị đang giải quyết.

Cùng với đó, HĐND thành phố còn tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên với đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát về thực hiện Luật Ngân sách, công tác quảng cáo trên địa bàn thành phố và đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thành phố giám sát công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Tham gia đoàn công tác của Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 tại các xã, phường; cùng đoàn giám sát Ủy ban MTTQ thành phố giám sát hoạt động của UBND các xã, phường trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giám sát các phòng, ban chuyên môn của thành phố trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI).

Kết quả hoạt động trong năm 2017 cho thấy sự chủ động, đổi mới và thống nhất cao của Thường trực, các Ban HĐND thành phố đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND; duy trì mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND thành phố và các cơ quan liên quan, tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành của hệ thống cơ quan Nhà nước tại địa phương.

Đồng chí Lê Xuân Vinh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: Để thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; năm 2018, HĐND thành phố tiếp tục tập trung thực hiện tốt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND thành phố, khóa XXII nhiệm kỳ 2016 - 2021”. Trong đó chú trọng thực hiện hoàn thành các nội dung giám sát chuyên đề theo nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 và các cuộc giám, khảo sát phát sinh; đồng thời, thực hiện tốt các hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND và giám sát thường xuyên theo quy định. Tổ chức các phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND thành phố nhằm thực hiện tốt chức năng giám sát và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thành phố.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.