UBND tỉnh họp phiên tháng 12 năm 2017

Thứ Ba, 26/12/2017, 14:13 (GMT+7)

BHG - Sáng 26.12, UBND tỉnh họp phiên tháng 12 năm 2017, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH tháng 12.2017; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 1.2018 và xem xét, cho ý kiến vào các Tờ trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Trong tháng 12.2017, tình hình KT – XH của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Các địa phương hoàn thành gieo trồng vụ Đông và đang tập trung chăm sóc, chuẩn bị giống vật tư phân bón để triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2018 theo kế hoạch; chăn nuôi phát triển ổn định; chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) được đẩy mạnh; các địa phương tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; mở mới trên 14km đường đất, đá; làm mới trên 380 km đường bê-tông nông thôn. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 230 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 830 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,23% so với tháng trước; kim ngạch xuất, nhập khẩu, trao đổi hàng hóa, lưu lượng xe vận tải tiếp tục tăng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 345 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị lãnh đạo các sở, ngành chỉ đạo cụ thể việc thẩm định, công nhận hoàn thành tiêu chí NTM đối với 7 xã đăng ký trong năm 2017; chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa Đông; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các huyện trong công tác thu ngân sách và giải ngân các nguồn vốn. Chủ tịch UBND cũng tỉnh nhấn mạnh: Năm 2018, tỉnh tiếp tục xác định chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công vụ”. Do đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính công ở các huyện chưa xây dựng hoặc gặp khó khăn trong quá trình thực hiện; thành lập tổ giúp việc xây dựng kế hoạch, phần việc cụ thể để thực hiện sau Hội nghị xúc tiến đầu tư; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch để Thường trực UBND tỉnh cùng các ngành đi kiểm tra cách thức giao chỉ tiêu và kiểm tra xây dựng NTM ở các địa phương; Sở Lao động, thương binh và Xã hội rà soát các đối tượng cần cứu đói và xây dựng kế hoạch thăm hỏi Tết một cách thiết thực; ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp để tổ chức đánh giá lại Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn; chấn chỉnh lại công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị; kiểm tra, rà soát các dự án; yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc hoàn thành quyết toán trước ngày 31.12.2018 và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành; quan tâm triển khai hiệu quả diễn đàn Khởi nghiệp tổ chức vào đầu tháng 1.2018; triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; quan tâm công tác đối ngoại…

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào các Tờ trình của Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Tài Chính, Sở Công thương về việc đề nghị ban hành Quyết định quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện đối với các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh; về việc đề nghị cho chủ trương ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; đề nghị ban hành Bộ tiêu chí, phân công nhiệm vụ thực hiện tiêu chí xã, thôn điển hình về phát triển kinh tế, giai đoạn 2017 – 2020; về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh; đề nghị phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, có xét đến năm 2030…

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.