Tổng kết hoạt động năm 2017 của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Ba, 26/12/2017, 14:29 (GMT+7)

BHG - Sáng 26.12, Đoàn ĐBQH phối hợp với HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2017 của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, các ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh…

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm qua, hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và phương pháp hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định; khẳng định rõ vai trò, vị thế của cơ quan dân cử. Đoàn ĐBQH của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công các đại biểu tham dự đầy đủ các phiên họp, hội nghị, hội thảo của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các phiên họp của tỉnh, kỳ họp HĐND tỉnh; chủ động phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri (TXCT) và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, qua các cuộc TXCT chuyên đề theo lĩnh vực, lồng ghép TXCT với khảo sát, lấy ý kiến tham gia xây dựng Luật đã tiết kiệm được thời gian, ngân sách, tiếp thu được nhiều vấn đề chuyên sâu, thực tiễn cơ sở qua đó đóng góp tích cực vào việc xây dựng pháp luật của Quốc hội…

Hoạt động HĐND các cấp có chuyển biến tích cực, tổ chức thành công 371 kỳ họp. Công tác thẩm tra báo cáo, đề án và Dự thảo nghị quyết trình kỳ họp của các Ban HĐND các cấp được tiến hành đúng quy trình, đảm bảo có tính phản biện cao. Để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, HĐND các cấp trong tỉnh đã ban hành 1.634 Nghị quyết, trong đó đã kịp thời cụ thể hóa các Nghị quyết của cấp ủy Đảng thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực; cụ thể hóa chế độ, chính sách của T.Ư phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Hoạt động giám sát, TXCT có nhiều đổi mới, đã có 12.531 lượt đại biểu HĐND các cấp thực hiện nhiệm vụ TXCT tại nơi cư trú; có 3.674 lượt đại biểu tham gia thảo luận vào các báo cáo đề nghị bổ sung thêm những giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN trên địa bàn tỉnh. HĐND các cấp tổ chức 935 cuộc giám sát, khảo sát qua đó đã có 2.843 kiến nghị đối với các cấp, ngành, đơn vị và đã giải quyết dứt điểm 2.295 kiến nghị, đạt 80,65%...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đề nghị: Mỗi đại biểu dân cử nói riêng và hai cơ quan dân cử nói chung cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ nhân dân ủy quyền; đổi mới cách thức TXCT, quy trình lấy ý kiến, tham vấn chính sách theo hướng phát huy quyền dân chủ, trí tuệ tập thể. Phối hợp, làm tốt công tác giám sát việc tổ chức thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri. Cần nghiên cứu xây dựng, ban hành thêm cơ chế, cách thức để cử tri đóng góp ý kiến nhiều hơn vào các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp.Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, MTTQ, cơ quan hữu quan T.Ư và địa phương, nhất là trong xây dựng chính sách, giám sát, TXCT; thường xuyên tổ chức các buổi làm việc với UBND tỉnh để trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến vấn đề xã hội, cử tri quan tâm…

                                                         Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

.