Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Bắc Mê khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Ba, 26/12/2017, 14:23 (GMT+7)

BHG - Trong 2 ngày từ 25 đến 26.12, HĐND huyện Bắc Mê đã tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhằm đánh giá kết quả đạt được năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ 2018.

Toàn cảnh kỳ họp thứ năm HĐND huyện Bắc Mê.
Toàn cảnh kỳ họp thứ năm HĐND huyện Bắc Mê.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, QP-AN năm 2017. Theo đó, trong tổng số 74 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao gồm 28 chỉ tiêu chủ yếu và 46 chỉ tiêu cụ thể, có 62 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch trở lên. Trong đó có một số chỉ tiêu đạt khá cao, như: thu ngân sách trên địa bàn (thuế, phí) 163,23 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng lương thực bình quân đầu người 559,6 kg, đạt 100,7% kế hoạch, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn 277,7 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch; tỷ lệ huy động trẻ từ 3 đến 5 tuổi đi mẫu giáo 96,3%, đạt 101,9% kế hoạch. Huyện đã thành lập được 08 HTX nông nghiệp. Xây dựng được 14 gia trại chăn nuôi... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện. Công tác tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; QP-AN được củng cố tăng cường. Công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm rõ những hạn chế thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội...

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, kỳ họp lần thứ 5 HĐND huyện Bắc Mê khóa VIII, đã thông qua 15 báo cáo, tờ trình và 9 dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện khóa VIII. Biểu quyết các Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN năm 2018; việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; việc phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020...

Tin, ảnh: Văn Quân

.