Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Thứ Ba, 26/12/2017, 08:52 (GMT+7)

BHG - Ngày 25.12, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (UB MTTQ) tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014 – 2019, nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2017 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Tham dự có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ly Mí Lử, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; một số sở, ban, ngành; các tổ chức thành viên UBMTTQ tỉnh; Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2017, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Ngày Hội đại đoàn kết được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ; kết quả triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vận động được 39.893 ngày công lao động; hoàn thành 152,5 km đường bê tông nông thôn; nhân dân đã hiến 24.748m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi tập thể. Người dân luôn nâng cao ý thức phát triển kinh tế gia đình, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất; có 93.467 gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Đã phối hợp với các cơ quan liên quan kêu gọi xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động được trên 2,2 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà cho người có công, chăm sóc phần mộ liệt sỹ. Vận động “Quỹ ngày vì người nghèo” được trên 945 triệu đồng, hỗ trợ 53 hộ nghèo làm nhà Đại đoàn kết. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh phân bổ 990 triệu đồng cho 33 hộ nghèo làm nhà Đại đoàn kết. Đã kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, tặng quà hộ nghèo dịp Tết. Thực hiện các chương trình phối hợp như: “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, mô hình tự quản về đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm… Việc phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh được coi trọng. Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả…

Đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017.
Đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017.

Các đại biểu đã thảo luận đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018 như: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng dạy và học, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân… Tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ.   

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chỉ đạo: Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 MTTQ tỉnh cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát “Nói đi đôi với làm” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. MTTQ tỉnh cần đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động nhân dân phát triển KT – XH, đây là nhiệm vụ rất quan trọng tác động trực tiếp đến người dân. Bên cạnh đó, cần tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với các tổ chức Đảng và cơ quan chính quyền. Tích cực tham gia phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu quả đầu tư thi công, quản lý, bảo vệ rừng… MTTQ cần đổi mới phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; đề án tổng thể về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017.

Tin, ảnh: Lê Hải

.