Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện nhiệm vụ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng năm 2017

Thứ Sáu, 22/12/2017, 14:31 (GMT+7)

BHG - Sáng 22.12, Hội đồng Quản lý (HĐQL) Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành thành viên BQL Quỹ; Thường trực HĐND - UBND các huyện, thành phố và đại diện một số Công ty Thủy điện trên địa bàn tỉnh…

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận hội nghị


 

Năm 2017, toàn tỉnh có 275.407,61ha/448.874ha rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), tăng 287,99ha so với năm 2016 với 4 chủ rừng là tổ chức nhà nước và hơn 1.500 chủ rừng là cộng đồng dân cư đại diện cho 107.864 gia đình. Tổng số tiền DVMTR, trồng rừng thay thế Quỹ bảo vệ và phát triển rừng thu được và tồn từ năm trước chuyển sang thực hiện trong năm 2017 trên 110 tỷ 514 triệu đồng; trong đó số tiền thu trong năm 2017 trên 50 tỷ 492 triệu đồng, tiền tồn năm 2016 chuyển sang trên 60 tỷ triệu đồng; tổng số tiền đã chi trong năm 2017 (tính đến 15.12) trên 43 tỷ 142 triệu đồng. Việc chi trả tiền DVMTR được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, không để xảy ra thất thoát và được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy trình. Qua đó, góp phần bảo vệ tốt những diện tích rừng hiện có; nâng cao độ che phủ rừng, tăng chất lượng và giá trị của rừng, góp phần cải thiện cuộc sống của người dân và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới… Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng trì hoãn ủy thác tiền sử dụng DVMTR; một số lưu vực cung ứng DVMTR còn xảy ra tình trạng vi phạm quy định về bảo vệ, phát triển rừng; trồng rừng thay thế chưa hiệu quả…

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận về việc quản lý Quỹ, chi trả tiền DVMTR tới các chủ rừng và được sử dụng có hiệu quả; tháo gỡ vướng mắc công tác trồng rừng thay thế; nâng cao đời sống cho người bảo vệ rừng; nâng cao trách nhiệm của các công ty thủy điện trong việc nộp tiền chi trả DVMTR; trồng rừng thay thế hiệu quả chất lượng; nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ và phát triển rừng…

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến biểu dương trách nhiệm của các thành viên HĐQL Quỹ; lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp đã tham dự hội nghị và góp phần đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quỹ. Đồng thời cho rằng: Hệ thống chi trả DVMTR ở một số nơi còn hạn chế, lúng túng, chưa hiệu quả; nguồn Quỹ chi trả ở một số cộng đồng dân cư chưa sử dụng hiệu quả cao. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến giao Quỹ bảo vệ và phát triển rừng rà soát, kiện toàn hệ thống chi trả DVMTR từ xã đến thôn; nghiên cứu, đề xuất sử dụng nguồn Quỹ để lực lượng kiểm lâm hợp đồng thêm cán bộ, đảm bảo mỗi xã có 1 cán bộ kiểm lâm; phát triển mô hình tổ đội, thôn quản lý rừng; tham mưu thành lập tổ giám sát ở thôn, xã tập trung giám sát tại cơ sở và đề xuất thành lập thêm Ban quản lý chi trả DVMTR cấp huyện. Đặc biệt, rà soát lại việc chi trả DVMTR với công tác bảo vệ rừng, nơi nào không giữ được rừng, để xảy ra cháy rừng thì không được sử dụng Quỹ; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chi trả DVMTR; Rà soát tổng diện tích rừng có chi trả DVMTR và diện tích rừng được hỗ trợ gạo. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Cần nâng cao vai trò trách nhiệm bảo vệ rừng của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện, xã; Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng các loại quỹ; HĐND các cấp tiếp tục quan tâm giám sát công tác chi trả tiền DVMTR và hiệu quả sử dụng tiền sau chi trả; các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, cùng với các ngành bảo vệ rừng thuộc lưu vực dòng chảy, lòng hồ đảm bảo nguồn nước; Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho tỉnh xin chủ tương của T.Ư làm thí điểm chuyển kinh phí trồng rừng thay thế sang khoanh nuôi, bảo vệ rừng; tham mưu tỉnh xây dựng kế hoạch đóng cửa rừng tự nhiên, kiểm tra tất cả các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh…

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.